Stretnutie v Budapešti o maďarsko-fínskych vzťahoch

28. nov. t.r. sa v sídle Severného dištriktu EC v MR v Budapešti zišlo 45 zástupcov cirkevných zborov,ktoré majú partnerské vzťahy s fínskymi ev. cirkevnými zbormi. Stretnutie zorganizovalo a viedlo oddelenie pre zahraničné vzťahy na čele s jeho vedúcou Klárou Tarr. Na programe boli: informácia o najnovších organizačných zmenách v Evanj. lut. cirkvi Fínska , predstavenie rôznych prebudeneckých hnutí a ich vplyv na duchovnú tvár cirkvi. Počas diskusného fóra si vymieňali názory a skúsenosti o rôznych druhoch partnerstiev. V závere vedúca zahr. oddelenia K.Tarr referovala o budúcoročnom stretnutí  kňazov ugrofínskej jazykovej skupiny v meste Tartu v Estónsku. (www.evangelikus.hu)

Advent 2011 v cz Svätý Jur; Pamiatka na sv. apoštola Ondreja

Začiatok adventu sme slávili na 1. adventnú nedeľu službami Božími, zapálením 1. sviece na venci a posilnením nielen Slovom ,ale i Večerou Pánovou. V týždni od 28. nov. do 4. dec. prebieha každý deň v chráme o 17. hodine modlitebný týždeň. V utorok a piatok sa v tom istom čase konávajú adventné večierne. V 2. adventnú nedeľu budú opätovne SB s VP. o 15. oo hodine sa konajú nešpory. V 3. adventnú nedeľu po SB bude sa konať tradičný adventný bazár.Výťažok pôjde na dobročinnosť. Predsedníctvo cz Vás srdečne na tieto podujatia pozýva. ******************************************************************* Zajtra 30. novembra si kresťania pripomínajú sv....

Predseda Rady EKD navštívi Istanbul

Predseda Rady EKD N.Schneider navštívi 3. a 4. dec.t.r. Istanbul. Dôvodom je 150. výročie otvorenia tamojšieho nemeckého ev. chrámu sv.Kríža. V sobotu 3. dec. sa stretne s gréckym ekumenickým pravoslávnym patriarchom Bartolomejom I. z Istanbulu. V nedeľu 4. dec. bude kázať na slávnostných službách Božích. Obe udalosti majú hlboký zmysel aj navonok, lebo podporia a povzbudia tamojších kresťanov, ktorí žijú ako neplnoprávni a utláčaní občania Turecka. Evanjelický nemecký cirkevný zbor v Istanbule bol založený r. 1843 kupcami,  dôstojníkmi a remeselníkmi z Nemecka, Rakúska a Švačiarska, ktorí prichádzali do Istanbulu. Cirkevný zbor mal svoju nemeckú nemocnicu, neskôr aj školu. Naposledy postavili...

SPD a EKD viedli rozhovory

V pondelok 28. novembra t.r. sa v Berlíne konala dvojhodinová otvorená výmena názorov medzi prezídiom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) na čele s jej predsedom Sigmarom Gabrielom a členmi Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) na čele s predsedom prézesom N. Schneiderom. Témou týchto rozhovorov boli: boj proti pravicovému extrémizmu a jeho násiliu, právny stav utečencov, plánovaná novela zákona o darovaní orgánov a otázky vzťahu štátu a cirkví. Na záver rozhovorov sa účastníci dohodli, že v takýchto verejných rozhovoroch budú obe strany pokračovať aj v roku 2012. (www.kirche-mv.de)

Ekumenická pomoc odkázaným v Maďarsku

Na 1. adventnú nedeľu 2011 v Budapešti na námestí pred Palácom umení vytvorilo niekoľko sto dobrovoľníkov a podporovateľov akcie číselnú linku 1353, po zavolaní ktorej možno darovať finančné prostriedky. Akciu po 16. raz organizuje Ekumenická pomocná organizácia. Pomoc je určená pre hladujúcich, bezdomovcov a tým ,ktorí nemajú šancu. (www.evangelikus.hu)

Snažme sa poznať Hospodina

                                                      Snažme sa poznať Hospodina!                              Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde…! Oz 6,3: “Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora, príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem”. Amen.       Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu!      Z Božej milosti je nám dopriate...

Advent

Keď cez deň šedé hmly sa prelievajú, rána sú mrazom stuhnuté, advent tu! – k večernému jeho taju patrí chrám, spev, vzdych, kľaknutie. Kľakáme vďačne, Kriste, pred Tebou, príď aj k nám v sláve, príď k nám s velebou!    Kým prídeš znovu, je čas našej viery, vážiť si slovo presväté a ono prenikne, až človek celý túži žiť jak Ty na svete, čas viery, borby, našich zápasov, čas rastu, dozrievania do klasov.

Nárast kresťanov vo svete

Každý deň katolícku vieru prijíma 34 tisíc ľudí. Podľa štatistiky výročnej správy Global Mission za roky 2000- 2011 vzrástla katolícka cirkev vo svete o 160 miliónov osôb. Zo 7 miliard ľudí na Zemi 2 miliardy nikdy nepočulo evanjelium, asi 2,68 miliardy už počulo radostnú správu o spasení a vedia čosi o kresťanstve, no kresťanmi nie sú. Výskum hovorí ,že počet kresťanských denominácii vo svete vzrástol na dnešných 42 tisíc. Najpočetnejší sú charizmatici. Ich počet je 612 miliónov ľudí. Ku klasickým protestantským cirkvám patrí 426 miliónov osôb, z nich 87 miliónov tvoria anglikáni. Najväčší vzrast kresťanov je v Afrike – 34 tisíc denne, potom v Ázii...

Stretnutie mládeže Taizé v Berlíne

Ako oznámila agentúra KIPA – APIC v hlavnom meste Nemecka Berlíne sa uskutoční päťdňové stretnutie mladých Európy a iných kontitentov pod vedením komunity Taizé. Pozývateľmi sú evanjelické cirkvi, katolícka cirkev a primátor Berlína. Stretnutie bude trvať od 28. decembra 2011 do 1. januára 2012. Podľa brata Alojza, vedúceho komunity Taizé , mladí donesú so sebou lieky a zdravotnícke potreby prvej pomoci ,ktoré potom odošlú v rámci humanitárnej pomoci do nemocníc a na vidiek v Severnej Kórei. Na programe mladých sú modlitby a diskusie na duchovné, sociálne, politické, ekonomické a kultúrne témy. Plánované je aj ekumenické stretnutie s poslancami nemeckého Reichstagu. Fórum...

Vianoce s hudbou pre Švédov vo Fínsku

Tri luteránske cirkevné zbory a cirkevná organizácia pre podporu švédskeho vysielania vo Fínsku od 1. adventnej nedele t.r.  po Štefana budú vysielať švédsku vianočnú hudbu na webe julradion.fi. Cieľom je vytvoriť vianočnú náladu a šíriť posolstvo Vianoc hudbou. Vysielať sa budú známa hudba a piesne v novej interpretácii vo švédčine, ale obohatené budú i piesňami z Nórska, Dánska a v angličtine. Predpokladá sa, že ich budú počúvať mladšia a stredná generácia. Pendant tohto vysielania vo fínčine Jouluradio existuje už 9 rokov a má úspech. Vlani toto vysielanie malo 250 tisíc poslucháčov. Okrem toho asi 150 tisíc bolo poslucháčov na webe , a to až...