Zjavenie Jána – Kap 12-14, Komentár Prof. Louisa Brightona

Komentár Prof. Louis Brighton  Úvod do Zjavenia Jána – 12-14, Interregnum Kapitoly 12-14 slúžia ako interregnum, to znamená, pauza medzi druhým (8:06-11:19) a tretím (15:1-16:21) sedemnásobným videním udalostí odohrávajúcich sa na Zemi.  Počas tejto pauzy o vládnutie zápasia protikladné sily.  Táto prestávka medzi druhou a treťou pozemskou víziou je viac než len pauza, ako bola perióda, ktorá sa odohrala medzi šiesty a siedmej pečate v prvom sedemnásobnom videní ( 7, 1-17) , a tou, medzi sa medzi šiestym a siedmym trúbením anjela v druhej vízii (10,1-11,14).  V tejto prestávke medzi druhou a treťou vízia je dlhšia pauza, alebo zastavenia, ktorým je...

Stretnutie rodákov

 Cez víkend 24. – 25. septembra 2011 sa uskutočnilo v cirkevnom zbore Svätý Jur tradičné, už 18. stretnutie rodákov zo Svätého Jura. Tento rok sa niesol v duchu rodinnej atmosféry, pretože niektorí stáli hostia už nie sú medzi nami, niektorým nedovolil zdravotný stav zúčastniť sa tohto stretnutia a tak nakoniec prišlo 18 hostí. Niektorí prišli už v stredu a ešte ponavštevovali Slovensko a zaspomínali na krásy svojej rodnej krajiny, iní prišli až v sobotu, kedy sa spoločným posedením a družnými rozhovormi oficiálne začalo tohtoročné stretnutie rodákov. Radosť všetkých prítomných z toho, že im Pán Boh doprial opäť uzrieť svoje rodné mesto a svojich krajanov – rodákov, s ktorými sa...

Pápežove príhovory v Nemecku

 Homília počas ekumenickej bohoslužby v Erfurte je TU. Príhovor Benedikta XVI. počas stretnutia so zástupcami Evanjelickej cirkvi: Vážené dámy, vážení páni! Keď sa teraz ujímam slova, chcel by som predovšetkým poďakovať za túto príležitosť stretnúť sa s vami. Som vďačný osobitne predstavenému Evanjelickej cirkvi Nikolausovi Schneiderovi, ktorý ma privítal a svojimi milými slovami ma prijal medzi vás. Zároveň by som chcel poďakovať za ten zvláštny dar, že sa naše stretnutie môže odohrať na tomto historickom mieste. Ako rímskeho biskupa ma napĺňa dojatie, že sa môžem stretnúť s reprezentantmi Rady nemeckej evanjelickej cirkvi v starobylom augustiniánskom kláštore v Erfurte. Tu Luther...

Reakcia na Stanovisko redakcie EPST k článkom predsedu Vieroučného výboru ECAV

  Ad: Našou úlohou je klásť dôraz na čistotu učenia stanovisko redakcie EPST k článkom predsedu Vieroučného výboru ECAV   Vážená redakcia,   prečítal som si vaše stanovisko k článkom predsedu Vieroučného výboru (VV) ECAV v 35. čísle Evanjelického posla spod Tatier (EPST). Nikde som sa nedočítal, prečo redakcia následne neuverejnila reakcie na články emeritného biskupa Jána Midriaka Skúmajme duchov… a predsedu VV Jána Meňkyho Systematický rozklad ECAV. Mám niekoľko otázok:   Z akého dôvodu redakcia čakala takmer až 2 mesiace s uverejnením stanovísk na spomínané články J. Midriaka a J. Meňkyho? Prečo sa dotknutí museli brániť až tak, že...

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie s Adrianou Kučerovou

Mladá, ale už slávna slovenská operná speváčka, ktorá šarmom a umením očarila návštevníkov najslávnejších operných domov, pokorne obetuje svoje umenie dobročinnej organizácii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá si pripomína 20. výročie obnovenia svojej činnosti. Adriana Kučerová a Evanjelická diakonia.   Slávnostný koncert k tomuto jubileu sa uskutoční v piatok 28. októbra 2011 o 18.00 hod. v monumentálnych priestoroch Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici v Bratislave.   Adriana Kučerová so sprievodom Kresťanského komorného orchestra ZOE a pod taktovkou renomovaného umelca Ewalda Danela uvedie duchovné diela majstrov baroka, klasicizmu aj romantizmu Georga Fridricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Césara Francka.   V rámci programu vedenie...

Slušnosť a poriadok

  Ľahko sa to hovorí, ale, ako všetci vieme, ak treba skutok, tak ten akoby sa nedal. V poslednom čase sa mi zdá, akoby sme potrebovali veľa povedať, ale málo konáme. Prišiel jeden vedúci partie, ktorá robí všetky stavbárske práce, k majiteľovi domu a dohodli, čo budú robiť, aký materiál použijú, termín a cenu. Podali si ruky a rozišli sa. Samozrejme, ešte sa dohodli a majiteľ domu hneď aj vyplatil zálohu na materiál. Tá činila 50 % celkovej dohodnutej sumy. Keď prišiel termín činu, vykonávania opráv na dome, tak sa nič nedialo. Keď sa majiteľ domu snažil skontaktovať s vedúcim,...