Nová agenda SELK v skúšobnej forme

"Úrad-úrady-služby" pod týmto titulom vyšlo skúšobné vydanie novej agendy Nezávislej (samostatnej) evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) .Dostanú ho všetky farské úrady SELK a môžu skúšobne používať. Zväzok má 140 strán a obsahuje liturgické formuly pre bohoslužobné konanie pri požehnaniach, ordináciách, inštaláciach, pohreboch, úkonoch uvedenia, predstavenia a vyslania. Návrh agendy vydalo vydavateľstvo Verlag Edition Ruprecht v Goettingene. (www.selk.de)

Religiozita v USA

Náboženstvo v USA má stále veľkú úlohu v politike, kultúrnom živote a v živote ľudí. Avšak náboženských spoločností ubúda, nespokojnosť s náboženskými vodcami rastie a menej Američanov myslí na vieru.Vyplýva to z novej štúdie americkej Duke University. V knihe "Americké náboženstvo: súčasné trendy" píše výskumník Mark Chaves ,že možno povedať, že náboženská viera nerastie a že sa pravdepodobne zníži. V roku 1950 v USA 3% obyvateľov sa vyjadrili, že nepatria k nijakej náboženskej skupine. V súčasnosti sa takto vyjadruje 20%. Od r. 1991 sa podiel obyvateľov ,ktorí si myslia, že náboženskí vodcovia sa nemajú miešať do politiky, sa podľa výskumu...

Novinárska cena pre rok 2012

V stredu 24. augusta 2011 nadácia Zeit v Hamburgu oznámila, že vypisuje podávanie návrhov na cenu Gerda Buceria pre novinárov a média vo Východnej Európe. Táto cena je dotovaná celkovo 70 tisícmi € a udeľujú ju od r.2000, od r. 2004 spolu aj s nórskou nadáciou "Fritt Ord" z Oslo. Určená je na podporu novinárov a médií, vyznačujúcich sa občianskou odvahou, slobodou, kvalitou a profesionalitou. Návrhy možno posielať do 24. októbra 2011.Cena sa má udeliť 23. mája 2012 v Hamburgu. (www.nordelbien.de)

Nová luteránska biskupka v Honkongu

Evanjelium Ježiša Krista musí pre cirkev aj naďalej tvoriť stredobod jej hodnôt ,zdôraznila nová biskupka Evanjelicko-luteránskej cirkvi Honkongu Jenny K.L. Chan. Za biskupku ju zvolili v máji t.r. a do úradu inštalovali 26.júna. Súčasne sa vykonala aj inštalácia novozvolených vedúcioch pracovníkov cirkvi v počte 41 osôb pre nové trojročné obdobie. Táto cirkev má približne 16 tisíc členov v 50 cirkevných zboroch. Prevádzkuje 22 škôl , 40 diakonických zariadení a jedno vydavateľstvo. Od roku 1957 je členkou Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Je v poradí už druhou ženou ,ktorá vykonáva úrad biskupky v tejto cirkvi.Súčasne je členkou Rady SLZ. (www.lutheranworld.org)

Evanjelici spomínali na osudy Nemcov v Rusku

V nedeľu 28. augusta t.r. si v evanjelických cirkevných zboroch v Strednom Nemecku (rozumej býv. NDR, po našom východné Nemecko) pripomínali osudy Nemcov v Rusku. Pred 70 rokmi bol tam vydaný dekrét Najvyššieho sovietu o deportácii Nemcov zo svojich domovov,kde žili stáročia. Zbavili ich všetkého majetku, rodiny roztrhali a posielali ich členov na Sibír a štátov Strednej Ázie. Mnoho tisícov pri tom zahynulo. Zvyšní,ktorí prežili, v nových miestach boli šikanovaní pre svoju etnickú príslušnosť. Mnohí v posledných 20 rokoch emigrovali do Nemecka. Dnes v cirkevných zboroch po celom Nemecku žije podľa odhadov do 1,5 milióna evanjelikov Nemcov z Ruska. (www.idea.de)  

České cirkvi sa dohodli na vyriešení majetkových a finančných otázok

Popredný český ekumenista uvítal dohodu,ktorá by umožnila cirkvám vrátiť späť nehnuteľnosti, zhabané komunistami a pritom vzdať sa prijímania štátnych dotácií. "Lopta je teraz na dvore vlády, aby pripravila potrebnú legislatívu ," povedal Joel Ruml, predseda Českej ekumenickej rady s tým, že právne predpisy b y mali byť predstavené začiatkom budúceho roka. Ruml pre ENI povedal, že návrh dohody bol dokončený v Prahe 25. augusta 2011,podľa ktorej náboženské spoločnosti získajú späť do vlastníctva majetok, zabavený komunistami po roku 1948 pri získaní finančnej kompenzácie pre ostatných.Reštitúcie by mali začať v roku 2013.Všetky denominácie by sa postupne museli pripraviť na ukončenie finančnej pomoci...

Poďakovanie

Dovoľujem si na tomto mieste srdečne poďakovať všetkým mojim priaznivcom, príbuzným, známym, priateľom ,sestrám a bratom vo viere, ktorí mi pri príležitosti môjho okrúhleho životného jubilea osobne, písomne alebo telefonicky zablahoželali. Nech Pán láskavo vypočuje a splní ich žičenia. Soli Deo gloria! PaedDr.Vladimír Láska, redaktor-voluntér

Kántorský kurz reformovanej cirkvi

Už po 17. raz sa v Dolnom Štále,okres Dunajská Streda v priestoroch tamojšej cirkevnej škole konal kántorský kurz pre začiatočníkov a pokročilých. Tohoročný sa konal od 30. júna do 17. júla 2011 a zúčastnilo sa ho spolu 22 osôb z cirkevných zborov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. (www.reformata.sk)

Zákaz výročného zhromaždenia metodistov na Fidži

Svetové agentúry priniesli správu, že vojenský režim na Fidži zakázal konanie výročného zhromaždenia metodistickej cirkvi  s odôvodnením, že sa cirkev angažuje v politike. Cirkevní predstavitelia kritizovali vojenský prevrat v decembri 2006 a nastolenie diktatúry s obmedzením slobody prejavu. 65% obyvateľov z 900 tisíc na ostrovoch Fidži patrí ku kresťanom.Najväčšia a najvplyvnejšia je práve metodistická cirkev. (www.epd.de)