Odišiel biskup R.Baláž

Pán života a smrti si náhle povolal k sebe svojho služobníka R.Baláža. Bol som aj ja osobne zaskočený touto správou. Veď nebol ešte veľmi starý, v novembri by bol mal 71 rokov. Osobne sme sa stretali v čase môjho pôsobenia na GBÚ. V tom čase bol v r. 1994 až 2000 predsedom KBS a v tejto funkcii chodieval aj na pracovné stretnutia medzicirkevných vzťahov a ekumény do Bratislavy. Z týchto osobných stretnutí a aj z jeho kázni v rádiu Lumen som ho poznal ako človeka, ktorý hovoril priamo a otvorene, často kritizoval a nabádal duchovných i veriacich k prežívaniu pravej viery, neformálnej,...

O živote a diele Johnna Stotta

Bol najvplyvnejším evanjelikálnym teológom 20. storočia. Tento anglikán platil za zakladateľa evanjelikálneho hnutia. Spájal pevnú biblickú vieru so svetovým misijným a diakonickým angažovaním sa. Viaceré základné dokumenty nesú jeho podpis. Okrem už spomenutého Lausanského vyhlásenia z r. 1974 je to aj Manifest z Manily z r. 1989. Podpísal aj úvod k štatúte Svetovej evanjelickej aliancie r. 1951. Svetoznámy bol Stott ako kazateľ, rečník a autor do 50 kníh, ktoré boli preložené do 75 rečí.Meno si urobil tým, že ťažké teologické súvislosti vedel predstaviť všeobecne zrozumiteľne. Okrem toho slúžil študentom teológie na celom svete ako priateľ a mentor; pre mnohých bol jednoducho "strýčko...

Zomrel John Stott

V stredu večer vo svojom dome neďaleko Londýna v kruhu blízkych priateľov zomrel vo veku 90 rokov anglikánsky farár, svetoznámy evanjelikálny teológ John Stott. Narodil sa roku 1921. Kresťanom sa stal v roku 1938. Bol zakladateľom Lousanského vyhlásenia roku 1974. Za svojho života vydal do 50 kníh. Mal veľký vplyv na mnohých významných teológov.Aj on sám sa nechal mnohými ovplyvňovať. (www.dagen.se)

Dva milióny zavolaní telefónnej pastorizácie v Nemecku

V minulom roku bolo v Nemecku vyše dvoch miliónov volaní telefónnej pastorizácie. Nevolali iba kandidáti na samovraždu, ale aj iní ,napr. partnerské problémy, mobing v škole a zamestnaní, strata zamestnania, závislosť, choroba, osamelosť alebo duchovná kríza. V službe pracovalo vyše 8.350 neplatených a 188 platených pracovníkov. Zo 109 lokálnych telefonických zariadení je 60 ekumenických, 37 evanjelických a 12 katolíckych prevádzok. Okrem telefonických služieb k dispozícii je aj 35 zariadení pre e-maily a 24 pre chaty. 15 zariadení dáva možnosť osobnej návštevy tzv. "otvorených dverí".Deutsche Telekom uzavrela so zriaďovateľmi dohodu, že volania na pevné linky a mobily sú bezplatné. (www.idea.de)

Posvätili Medzinárodnú vysokú školu Liebenzell

22. júla 2011 sa v Bad Liebenzell, Nemecko konala posviacka Medzinárodnej vysokej školy Liebenzell. "Škola bude vedome nasadená do služby Bohu", povedal farár Detlef Krause, riaditeľ Liebenzellskej misie, ktorá je zriaďovateľkou školy. Vychádza z doterajšieho teologického seminára a začína pracovať 1. septembra t.r. V januári t.r. jej Vedecká rada Spolkovej republiky Nemecka priznala štatút vysokej školy. Škola poskytuje štátom uznané záverečné skúšky v štyroch študijných cykloch. Bakalársky v teológii a zborovej pedagogike a magisterský v teológii .Jedinečný v Nemecku je cyklus teológia/sociálna práca v interkultúrnom kontexte .Je oň veľký záujem,doteraz sa naň prihlásilo 33 študentov. Podľa súčasného stavu je celkovo...

Výročné zasadnutie komisie SRC Viera a poriadok v Taliansku

Od 16. do 20. júla 2011 sa vo vile Cagnola, Gazzada Schianno, neďaleko Milana v Taliansku konalo výročné zasadnutie stálej komisie Svetovej rady cirkví Viera a poriadok. Zúčastnilo sa ho 34 stálych členov z 26 krajín ,ktorí reprezentovali 12 cirkví. Hostiteľom bola Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Podľa slov riaditeľa komisie kanonika Dr.Johna Gibauta toto zasadnutie vykonalo pokrok v práci agendy a možno ho považovať za prelomový bod v dejinách komisie. Komisia pripravuje tri veľké štúdie (morálne rozlišovanie v cirkvách, pramene autority a ekleziológia). (www.oicoumene.org)

Bombou bol poškodený aj Švédsky chrám v Oslo

Bombovým výbuchom teroristu Breivika bol poškodený aj Švédsky chrám sv. Margarety v Oslo. Na chráme boli poškodené 4 okná a jedny dvere orientované k vládnym budovám. Farár cirkevného zboru Erland Soederstroem bol v čase výbuchu na dovolenke vo Švédsku. Teraz sa vrátil, aby bol na pomoci prípadným obetiam.V súčasnosti žije v hlavnom meste Nórska do 50 tisíc Švédov. (www.svenskakyrkan.se)

Biblia – najprekladanejšie dielo vo svete

Biblia alebo jej niektoré časti boli od začiatku tohto roka preložené do 2527 rečí. Tým sa Biblia stala najprekladanejším dielom vo svetovej histórii, oznámila to Svetová biblická spoločnosť v piatok 22. júla t.r. v Reading (Anglicko). Podľa nej v ostatnom roku pribudlo 19 ďalších prekladov. Kompletná Biblia je teraz preložená do 469 jazykov, NZ do 1231 rečí a jednotlivé biblické knihy sú preložené  v 827 rečiach.Najviacej boli publikované v Ázii a krajinách Pacifiku.  Nasleduje Afrika, potom Amerika a nakoniec Európa.V umelých rečiach, ako je napr. esperanto, sú tri preklady. Svetová biblická spoločnosť zahrnuje 146 národných biblických spoločností.  (www.ekd.de) 

„Nemám nijaký vzťah k Ježišovi“ vyjadril sa Breivik

Breivikovo "kresťanstvo" je kultúrny pojem boja proti islamu,ktorý on sám nazýva osobnou vierou.Po piatkovom teroristickom výčine nórska polícia ho nazvala ako kresťanského fundamentalistu. Novinár A.Gustafsson píše,že prečítal na internete veľkú časť Breivikovho tzv. "Manifestu 2083 -Európska deklarácia nezávislosti". Čítal tiež jeho príspevky kritické voči islamu na document.no. V knihe sú mnohé odkazy na novopohanov, slobodných murárov a satanovú cirkev. Často však užíva i slovo "kresťan" a "kresťanstvo". Je však problematické označiť ho za krtesťanského fundamentalistu. Dôvody: Hovorí o "kultúrnom kresťanstve". Citát z jeho Manifestu:" Ak máš osobný vzťah k Bohu a Ježišovi Kristovi, si náboženský kresťan. Ja a mnohí iní...

Smútočné bohoslužby v dóme v Oslo

Katedrála v Oslo bola tento víkend útočiskom do 12 tisíc ľudí, ktorí sem putovali ,aby našli potechu, nádej a stíšenie. Zvlášť v sobotu večer bolo tu plni ľudí, takže dóm musel byť otvorený do pozdných hodín.V nedeľu o 11. hodine sa v preplnenj katedrále konali smútočné služby Božie.Biskup Oslo a vedúca biskupka vítali predsedu vlády, predsedu parlamentu a lídera mladých ľavičiarov. Potom prišiel kráľ Harald, kráľovná Sonja, princezná Märtha Luisa a jej manžel Ari Behn.Po smútočnej predohre nórskeho autora chrámové zhromaždenie spievalo aj v našom spevníku známu pieseň H.F.Lyteho Zostaň pri nás! ES 439.Nato biskup Oslo Ole Christian Kvarme privítal vzácnych...