Gratulácia br.gen.biskupovi M.Klátikovi

     Ako sme sa dozvedeli z posledného čísla EPST, br.biskupa Miloša Klátika zvolili do riadiaceho grémia SLZ. Na zasadnutí Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve , dňa 9.-14 .júna t.r.,  bol zvolený za predsedu novoutvoreného Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy a za člena riadiaceho grémia SLZ.                               V mene čitateľov port.www.evanjelik.sk – srdečne blahoželáme!

Z JK games 011

 Láskam vašim kresťanským v Sobotišti oznamujeme, že 25.6. v  CZ KRAJNÉ sa uskutočnil 2. ročník JK Games 011-/www..jkgames.sk/ na ktorom sa zúčastnilo cca 230 mládežníkov z cirk.zborov MyS. Popri duchovnom programe – pod heslom : "najlepšia obrana je útok" a "nedaj sa"- (rozumej premôcť Zlému), účasníci súťažili v štyroch športových dsciplínach: futbal, volejbal, florbal a streetbal.         Mládež z CZ Sobotište súťažila v najsilnejšie obsadenej kategórii: futbal./ 9 družstiev/  Vo finále sobotištskí zvíťazili nad predchádzajúcimi víťazmi – družstvom z Častkova (2:0). Naviac, pomohli svojimi náhradníkmi k 3. miestu odhodlanému družstvu zo Senice. Srdečne blahoželáme.        Usporiadateľom ,...

Vedúci biskup VELKD gratuloval pápežovi

Vedúci biskup Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) Johannes Friedrich  listom gratuloval pápežovi Benediktovi XVI. k jeho 60. výročiu ordinácie, ktoré si pripomína na sviatok apoštolov Petra a Pavla 29. júna. "Dúfam, že ste stále smeli zakúšať vo Vašom kňazskom úrade na blaho Vašej cirkvi Bohom Vám darovanú lásku, múdrosť, trpezlivosť a smelosť viery a prosím Boha, aby Vám, Vaša Svätosť, aj naďalej dával tieto dary. " Pred blížiacou sa návštevou pápeža v Nemecku sa biskup vyjadril o radosti z toho, že táto cesta je jasne akcentuovaná ekumenicky, najmä návštevou augustiniánskeho kláštora v Erfurte ."Snáď bude stretnutie na tomto mieste znamením iniciatívy procesu obnovy",...

175 rokov Lipskej misie

V piatok 1. júla t.r.  sa v Lipsku začnú oslavy 175. výročia založenia Lipskej misie. Patrí medzi najstaršie misijné organizácie v nemeckom luteranizme. Na programe osláv sú početné prednášky, pódiové diskusie, výstavy, koncerty a pod. Vyvrcholením osláv budú slávnostné služby Božie v kostole sv. Mikuláša v Lipsku, počas ktorých o.i. bude do úradu nového riaditeľa Lipskej misie uvedený farár Volker Dally. Takisto budú vyslaní do zahraničnej misie noví dobrovoľníci. Na slávnostiach tohto jubilea budú prítomní aj zástupcovia partnerských lut. cirkví z Tanzánie, Indie a Papue Novej Guiney. (www.evlks.de)

Podporte realizáciu Pomníka Martina Rázusa v Bratislave

Aj za cenu čiastkových úprav na projekte pomníka Martina Rázusa v týchto dňoch získavame postupne potrebné povolenia na jeho realizáciu. Poďakovanie patrí  všetkým, ktorí pri tom pomáhajú. A nie je ich málo!!! Číslo zbierkového účtu: 2621128671/1100. Ďakujeme za podporu! Staňte sa spolumajiteľmi pomníka Martina Rázusa zakúpením dlaždice za 166 € na základe riadnej kúpnej zmluvy!  Voľné dlaždice k 3. júlu 2011: 51 – 74 Čítajte ďalej na www.razus.sk.

Seminár cirkví v EÚ o pomoci Rómom

EÚ vyzýva cirkvi, aby pomáhali pri integrácii Rómov do spoločnosti. To bola téma seminára cirkevných predstaviteľov v EÚ, ktorý sa konal v pondelok 27. júna t.r. spolu s orgánom EÚ BEPA. Základom seminára bol dokument EÚ o začleňovaní Rómov do spoločnosti. Cirkvi privítali dokument, najmä z hľadiska finančnej pomoci členským krajinám ,ktoré pracujú na projektoch s touto témou. Komisár EÚ Lászlo Andor o.i. povedal:" Po prijatí dokumentu musia teraz jednotlivé členské štáty vypracovať národné integračné plány. Je preto nevyhnutné, aby vlády, cirkvi a ďalší aktéri koordinovali prácu. Cirkvi sú dôležitým činiteľom pri začleňovaní Rómov.Musíme pracovať spoločne a počítame s vašou...

Anglikánsko-luteránsky dialóg

V Jeruzaleme sa od 18. do 25. júna 2011 konalo šieste a ostatné zasadnutie medzinárodnej anglikánsko -luteránskej komisie. Diskutovalo sa o tom, ako možno viesť väčšiu teologickú jednotu, koncentrovanú na akciu v službe. "Potrebujeme žiť a zvestovať Ježiša Krista vo svete, aby sme konali skutočnú službu" povedal Canon Covan, co-sekretár zasadnutia za anglikánov.Komisii , ktorá v tejto forme bola založená roku 2004, sa odporúča ,aby ďalšia fáza medzinárodnej anglikánsko-luteránskej práce bola vo forme koordinačného výboru, namiesto teologickej skupiny. Dialóg medzi luteránmi a anglikánmi sa koná od roku 1970. (www.eni.ch)

Evanjelická cirkev v Maďarsku vyslala do Indie misionárov

V 1. nedeľu po Svätej Trojici 26. júna 2011v kostole v Pilišskej Čabe v rámci služieb Božích vyslal modlitbou a požehnaním biskup Gáncs Péter učiteľských manželov Imreho a Zitu Szigetiovcov na misiu do Indie. Manželia budú pracovať v Medzinárodnej škole v Kodaikanal. Imre bude vyučovať nemčinu a francúštinu. Spolu s nimi odchádzajú do Indie aj ich tri deti. Na slávnosti boli prítomní členovia konferencie Diakonie Fébe , členovia Spolku vonkajšej misie a domáci veriaci  Pilišskej Čaby. Novej misionárskej rodine žehnali aj tam prítomní bývalí misionári. (www.evangelikus.hu)

Inštalovali nového biskupa v Gyori

V sobotu 25. júna t.r. sa v meste Gyor v Starom ev. chráme konala inštalácia novozvoleného biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (ECM) Jánosa Szemereiho. Inštaláciu vykonal predsedajúci biskup ECM Gáncs Péter. Jeho príhovor o úlohách a službe pastiera-biskupa inštalovanému založil na heslách toho dňa: 2. Sam. 7,9 a Jn 14, 9. Počas reči mu odovzdal ako symbolický dar malú drevenú píšťalu, akú používajú aj pastieri stáda oviec. Počas slávnosti spieval spevokol z Kaposváru. Nový biskup po prísahe, modlitbách, požehnaní a prebratí biskupského kríža kázal na text: Rim 9,16. V závere bola spoveď a Večera Pánova.Pri jej liturgii movému...

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – plnoprávnym členom MRC

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (RKCS) sa stala plnoprávnym členom etnicky motivovanej nadregionálnej Maďarskej reformovanej cirkvi (MRC) v Karpatskom oblúku, ktorá vznikla v máji r. 2009. Stalo sa tak na zasadnutí najvyššieho orgánu tohto telesa – generálneho konventu, ktorý zasadal v rumunskom meste Temešvári. Tam najvyšší predstavitelia RKCS biskup Fazekas L. a generálny kurátor Fekete V. podpísali ratifikačnú listinu .Následne členovia konventu jednomyseľne schválili členstvo RKCS v MRC.  (www.reformatus.hu)