Náboženskí predstavitelia na návšteve v EÚ

V pondelok 30. mája 2011 prijal predseda EK Manuel Baroso  na rozhovoroch v sídle EÚ v Bruseli 20 náboženských predstaviteľov z Európy (kresťanov, islamu, židov a budhizmu). Z nich iba dve boli ženy, medzi nimi luteránska biskupka z Lundu vo Švédsku Antje Jackelén.Takéto stretania sa konajú od roku 2005. Tohoročné malo názov " Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu: spoločné želanie podporovať demokratické práva a slobody." Baroso zdôraznil dôležitú úlohu náboženstva v úsilí o šírenie demokracie, spravodlivosti a ľudských práv -najmä najbližšími susedmi v okolí Stredozemného mora v ich boji za slobodu. Na stretnutí bol prítomný aj predseda Európskej rady...

33. nemecký evanjelický Kirchentag

Od 1. júna do 5. júna 2011 bude sa v Drážďanoch konať 33. nemecký evanjelický Kirchentag. Jeho mottom sú slová z Matúšovho evanjelia "…tam bude aj tvoje srdce." Téma sa bude preberať na bohoslužbách, Večeri Pánovej, biblických hodinách a vystúpeniach. Otváracie služby Božie budú 1. júna o 17.30 hodine. V priamom prenose ich možno sledovať na stanici MDR. Na Kirchentagu je množstvo programov pre malých, dorast, mládež, dospelých. Vystupovať budú divadelné krúžky, politici , dychovky, spevokoly, pozrieť si možno zaujímavé výstavy. V nedeľu 5. júna o 10.00 hodine budú záverečné služby Božie s prenosom cez stanicu ZDF. Na Kirchentagu sa...

Návšteva z Marburskej misie v ELKRAS

25. mája 2011 prijal arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska a ostatných štátov (ELKRAS) August Kruse riaditeľa Marburskej misie z Nemecka Reinera Beckera a riaditeľa kliniky "Emanuelov dom" Gothardta Lenera. Cieľom návštevy je poznať pracovníkov i pracoviská cirkvi a oboznámiť sa s podmienkami práce tejto cirkvi v Rusku. Hostia z Nemecka potom navštívili aj Moskvu a Saratov, kde pracujú dvaja pracovníci tejto misie. Marburská misia slúži misijne v ôsmich krajinách na štyroch kontinentoch. (www.elkras.ru)

Sviatok Vstúpenia Pána na nebo vo štvrtok 2. júna 2011

Hoci v našom štáte je tento deň pracovný, v každom cirkevnom zbore budú služby Božie ,najmä vo večerných hodinách. V krajinách , kde je dňom pracovného pokoja, budú SB v predpoludňajších hodinách. Pre tých, ktorí vedia po nemecky a majú možnosť prijímať prvý celonemecký program ARD , odporúčam im o 10. oo hodine priamy prenos evanjelických SB z Kreuzkirche v Drážďanoch, na ktorom poslúži spevom svetoznámy zbor tohto chrámu. Kázať budú: farár Joachim Zirkler a superintendent Peter Meis. Dĺžka prenosu 60 minút. Kristus vraví:"A ja, keď budem povýšený zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." Ján 12,32

Gabrielova filmová cena pre film Správny chlap

Film Správny chlap ( A Somewhat gentle Man) získal tohtoročnú Gabrielovu cenu, ktorú udelili na výročnom zasadnutí Dánskej národnej asociácie cirkvi za prítomnosti ministra pre kult, cirkevných predstaviteľov ,poroty a asi 600 členov cirkevného zboru. Je to nórsky film, trailer, podľa dánskeho scenára Kim Fupz Akesona a hlavnú postavu vytvoril Švéd Stellan Skardsgaard. Režisérom je Hans Petter Moland. Cenu tvorí 2 tisíc EUR. Film rieši otázku životných postojov muža po návrate z kriminálu, hlavne otázku pomsty – zabitia muža, ktorý ho dostal do kriminálu. Tohtoročná Gabrielova cena bola udelená deviaty raz. Skúsenosti ukazujú, že tieto filmy si kupujú cirkevné zbory,...

Evanjelická cirkev v Maďarsku v číslach a faktoch

Druhé číslo 2011 bulletinu Spolku Martina Luthera v Erlangene je monotematicky venované Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Pretože ide o cirkev, s ktorou nás viažu spoločné dejiny a je to naša susedská cirkev, prinášame vám z bulletinu niekoľko faktov a čísel, aby sme ju poznali lepšie. Evanjelická cirkev v Maďarsku (ECM)  je diasporálnou cirkvou. Čo do počtu členov je v poradí v MR treťou. Historicky jej korene siahajú do roku 1520. Luteráni v Maďarsku sú pôvodne slovenského , nemeckého a maďarského etnika. Počet evidovaných členov v zboroch je 212 tisíc, z toho platiacich príspevky 110 500.Podľa sčítania v r. 2001 sa...

Pozvánka na podujatia Bratislavského seniorátu

Celoseniorátna športová olympiáda v Trnave – 18. júna ·     V sobotu 18. júna sa bude konať celoseniorátna športová olympiáda INSIDE Games 2011 v Trnave. · Je to dobrá príležitosť, kde môžu mladí zažiť veľa zábavy, súťaženia, ale aj počuť zvesť evanjelia a tiež kresťanskú hudbu. · Témou celej akcie bude motto: Viac ako hra! · Všetky ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese: sem.sk/inside. Stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu v Modre – 19. júna o 17.00 hod. ·     Seniorálne stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu sa uskutoční v nedeľu 19. júna o 17.00 hod. v Nemeckom evanjelickom a. v. chráme Božom v Modre. (Bulletin ECAVBA)

Duchovná žatva spevokolov Bratislavy

Duchovná žatva spevokolov v Novom kostole – 12. júna o 18.00 hod. ·     V nedeľu 12. júna bude v Novom kostole o 18.00 hod. Duchovná žatva spevokolov nášho cirkevného zboru na tému: „Chváľme Hospodina!“. ·     V programe odznejú: modlitby, spoločné piesne, príhovor br. farára Šefranka, osobné svedectvá a duchovné piesne na oslavu Hospodina v podaní zborového spevokolu, komorného zboru „Salus“ a spevokolu „Jas“ z Dúbravky. ·     Bratia a sestry! Srdečne Vás pozývame na toto zborové podujatie. Príďte spolu s našimi spevokolmi chváliť Hospodina. (Bulletin ECAVBA)

Pozvánka na koncert

Organový koncert vo Veľkom kostole – 5. júna o 16.00 hod. ·     Srdečne Vás pozývame na organový koncert pri príležitosti životného jubilea prof. Jána Vladimíra Michalka, ArtD. · Uskutoční sa v nedeľu 5. júna o 16.00 hod. vo Veľkom kostole. ·     Účinkujú študenti a absolventi: Marta  Wierzgoniová, Marieta Puhovichová, Marek Vrábel, Martin Bako a Ján Gabčo. (Bulletin ECAVBA)

Novinári za život

Vyhlásenie NOVINÁRI ZA ŽIVOT Vďaka najvplyvnejším médiám sa o práve na potrat hovorí s takou úctou, akoby išlo o základné ľudské právo, ktoré modernému človeku nemožno uprieť. Na stránke http://www.novinarizazivot.sk/  nájdete iniciatívu novinárov, ktorí sa neboja nahlas povedať, že TO TAK NIE JE !