Per Eckerdal -nový biskup v Göteborgu

 31.marca 2011 sa v Göteborgu konalo druhé kolo volieb diecézneho biskupa Švédskej cirkvi. Vo voľbách zvíťazil Per Eckerdal počtom hlasov 679, čo je 58,2% .Jeho protikandidát Staffan Grenstedt získal 488 hlasov, čo je 41,8%. Per Eckerdal je synom farára. Narodil sa v r. 1951. Za kňaza bol ordinovaný roku 1975. Ako kaplán a farár pôsobil v mestských i vidieckych zboroch. Od roku 1990 do roku 2008 pracoval ako riaditeľ v diakonii Bräcka. Je ženatý s Monicou, ktorá je tiež farárka. Majú štyri dospelé deti a dve nevlastné dospelé deti. Perov starší brat Lars Eckerdal bol takisto biskupom v Göteborgu v rokoch 1991...

V Maďarsku sa pripravuje nový zákon o cirkvách

30. marca bolo v Budapešti rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva pre verejnu správu a spravodlivosť, Szászfalvi Lászlóa so zástupcami štyroch historických cirkví v Maďarsku o príprave nového zákona o cirkvách. Evanjelickú cirkev v Maďarsku zastupoval predsedajúci biskup Gáncs Péter. Po rokovaní sa predstavitelia cirkví vyjadrili uspokojene o obsahu návrhu . Ďalšie rokovanie cirkví a štátnych orgánov bude už na odbornej úrovni. Zákon by poslanci mali prerokovať ešte v prvom polroku t.r. (www.evangelikus.hu)

Dôvera cirkvám a jej reprezentantom v Európe

Cirkvi a jej reprezentanti požívajú v Európe pri porovnaní s inými inštitúciami podpriemernú dôveru. Vyplýva to z aktuálneho výskumu magazínu "Reader´s  Digest" v 16 krajinách. Z okolo 33 tisíc opýtaných vyslovilo dôveru cirkvám 38%. 59% má menšiu alebo nijakú dôveru. Medzi 14 inštitúciami takto cirkvi obsadili 8. miesto. Najvyššiu dôveru získalo manželstvo- 67% opýtaných mu dôveruje. Na dolnej priečke v dôvere Európanov je štát – 23% a reklama – 14%. (www.idea.de)

ES pre ľudské práva uznáva sťažnosť IEE

Európsky súd pre ľudské práva prijal sťažnosť Španielskej evanjelickej cirkvi (IEE) na španielsky štát. Táto malá protestantská cirkev založená roku 1869 je členkou SRC, Svetového reformovaného zväzu a Svetového metodistického zväzu. Teraz sa obrátila na súd so sťažnosťou na španielsky štát, ktorý diskriminuje jej duchovných . V čase Francovej diktatúry nesmeli duchovní tejto cirkvi platiť sociálne poistenie, lebo fakticky mali zákaz povolania. Po penzionovaní preto nedostávali dôchodok. Malá cirkev je dnes finančne  preťažená platením dôchodkov. Priame rozhovory s vládou neviedli k nijakým výsledkom. španielske súdy síce uznali historickú vinu štátu, ale nezaručili finančné vyrovnanie. Súd v Strassburgu vyzval španielsku vládu,...

Ateista a jeho veriaci lekár sú priateľmi

Arciateista Christopher Hitchens ochorel na rakovinu hrtana. Lekári mu nedávajú veľkú šancu na prežitie. Takmer polovica mužov s touto diagnózou do roka zomrie. Hitchens sa zveril do opatery lekárovi Francisovi Collinsovi, ktorý je veriacim kresťanom – evanjelikálom. Medzi nimi sa vyvinulo osobné priateľstvo. Ateista pre novinárov povedal, že lekár sa určite za neho modlí.Hlavné však je, že sa s ním zhovára. Lekári teraz skúmajú celú DNA pacienta, aby sa pokúsili ho vyliečiť. Mnohých udivuje, ako sa môže priateliť ideologický ateista a kresťanský lekár-vedec. Collins je t.č. riaditeľom Americas National Institutes of Healts. Predtým bol vedúcim projektu mapy ľudského genomu.Ch. Hitchens...

500 červených bukov pre evanjelikov v Poľsku

V nedeľu 27. marca t.r. evanjelici v Szczyrku v Beskydách dostali dar od nemeckého partnerského mesta Zetel – 500 červených bukových sadeničiek. Časť z nich vysadia v Záhrade reformácie, ktorú realizuje pri 500. výročí reformácie farár Jan Byrt. Po nedeľných bohoslužbách Nemci pri kostole , kde bude Záhrada reformácie, slávnostne vysadili jednu sadeničku červeného buku. Aj každý návštevník bohoslužby dostal jednu, aby si ju potom doma zasadil na pamiatku tohto jubilea. Minulú jeseň Nemci dodali 500 kusov cibuliek krokusov, ktoré teraz na jar zakvitnú. Luteráni z Holandska poslali do Beskýd tiež 500 kusov červeno-bielych tulipánov. (www.luteranie.pl)

Spolok Martina Luthera z Erlangenu pomohol cirkvi v Kirgizsku

V roku 2010 Spolok Martina Luthera v nemeckom Erlangene pomohol Ev. lut. cirkvi v Kirgizsku finančou sumou k tomu, aby mohli realizovať projekt  vzdelávacích kurzov pre pracovníkov cirkvi. Zo sumy 3500 € vedenie cirkvi s biskupom Alfredom Eichholzom urobilo dva semináre pre kazateľov a kazateľky a dva semináre pre učiteľov nedeľných škôl. Financie pokryli aj  náklady na cestovné  a literatúru. (www.martin-luther-bund.de) 

Nemci doteraz vyzbierali 17 miliónov € pre Japonsko

Nemci doteraz pre obete zemetrasenia a cunami v Japonsku vyzbierali 17 miliónov €. Vyplýva to z prieskumu Nemeckého ústredného inštitútu pre sociálne otázky (DIZ). Dva týždne po katastrofe sa dopytovali 24 pomocných diel a spolkov. Nemci reagujú na pomoc citlivo a súcitne, ale súčasne zohľadňujú,že Japonsko je bohatá krajina a dokáže si poradiť aj sama. Vyše jedného milióna vyzbierali štyri nemecké organizácie: Nemecký červený kríž – 5,1 mil.,Spolok "Akcia Nemecko pomáha" – 4 mil.,Caritas international – 2.2 mil., Diakonie Katastrophenhilfe – 1,5 mil. (www.kirche-mv.de)

Nový vedúci Lužických Srbov v Nemecku

V sobotu 26. marca t.r. bol za nového vedúceho strešnej organizácie Lužických Srbov v Nemecku DOMOVINA zvolený 27-ročný David Statnik. Na valnom zhromaždení DOMOVINY za neho hlasovalo 90% zo 158 delegátov. Voľby boli tajné, on bol jediný kandidát. Domowina má spolu 7200 členov v 18 spolkoch.Zastupuje záujmy tejto slovanskej menšiny v spoločnosti a v rokovaní so štátnymi orgánmi. V roku 2012 bude Domowina oslavovať 100 rokov od svojho založenia. Podľa odhadov žije v Sasku asi 40 tisíc a v Brandebursku 20 tisíc Lužických Srbov. Väčšina z nich sú evanjelici.Katolícka menšina je národne uvedomelejšia. Prví majú Serbske ewangelske towarstwo, katolíci Spolok...

Biskupka Helga Haugland Byfuglien – predsedkyňou biskupskej konferencie

25. marca t.r. štátna rada Nórskeho kráľovstva vymenovala za trvalú predsedkyňu Biskupskej konferencie Nórskej cirkvi biskupku diecézy Borg Helgu Haugland Byfuglien. Biskupi do tejto funkcie si ju zvolili v auguste m.r. Slávnostná inštalácia bude sa konať v starobylej katedrále Niddaros v nedeľu 2. októbra 2011.  Byfuglien bude pracovať v Trondheime aj v Osle. Teologička sa narodila v r. 1950, od roku 2005 je diecéznou biskupkou v Borg. Je tiež viceprezidentkou SLZ. V r. 2011-2005 bola generálnou tajomníčkou nórskej YWCA-YMCA.  (www.kirken.no)