Vyhlásenie (k umelým potratom)

Citujem z Vyhlásenia k problematike umelých potratov, ktoré podpísalo dňa 1. 2. 2011 spolu 40 profesorov lekárskych a sociálnych vied:   – Nepoužívame výraz prerušenie tehotenstva, lebo ide o výraz zavedený počas totalitného režimu na zatretie pravdy a falošné upokojenie svedomia. Nejde o prerušenie, ale o ireverzibilné ukončenie tehotenstva usmrtením nenarodenej ľudskej bytosti.   – Potrat odmieta nielen kresťanstvo, ale aj judaizmus, islam a mnohé ďalšie kultúry. Navyše Hipokrates formuloval prísahu zdravotníkov dávno pred založením kresťanstva, islamu či formulovania zásad ateizmu.   – Právo na potrat nemôže byť základným ľudským právom a umelý potrat mimo výnimočných medicínskych indikácií nie je...

Čo sa strachujete?!

                                                         Čo sa strachujete ?! Mt 8, 23-27: “Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. (24) A hľa, veliká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a On spal.  (25) I pristúpili,  zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! (26) Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. (27) A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že ho...

V Sasku otvoria 250. evanjelickú útulňu pre deti

V nedeľu 27. februára 2011 bude v kostole Drážďany-Weixdorf rodinná  bohoslužba pri príležitosti otvorenia 250. evanjelického útulku pre deti. Budovu pre tento účel s kapacitou 54 miest, z toho 16 miest pre jasličky, generálne zrenovovali pomocou miestného cirkevného zboru Ev. lut. krajinskej cirkvi, Diakonie a Mestskej misie. Saská krajinská cirkev má vo svojej opatere do 20 tisíc detí,čím podiel evanjelických materských škôlok spomedzi všetkých voľných zriaďovateľov činí 20%. Poobede v ten istý deň budú dvere novo otvoreného útulku pre deti otvorené pre návštevu verejnosti. (www.evlks.de)  

Výmeny biskupov v dvoch švédskych diecézach

V utorok 22. februára t.r. sa lúčil v Linkopingu so svojou diecézou jej odchádzajúci biskup Martin Lind. To isté vykoná  v sobotu 26. febr. vo Visby doterajší biskup Lennart Koskinen. Novozvolení biskupi v týchto diecézach budú spolu vysvätení za biskupov v katedrále v Uppsale 6. marca 2011 arcibiskupom A. Wejrydom. Následne v sobotu 12. marca bude v Linkopingu inštalácia v katedrále nového biskupa Martina Modeusa. Inštalácia v katedrále vo Visby tamojšieho nového biskupa Svena Bernharda Fasta bude v nedeľu 13. marca 2011. (www.kyrkanstidning.se)  

Dánska ľudová cirkev (luteránska) v štatistike za rok 2010

Štatistický úrad ministerstva pre cirkvi zverejnil štatistické čísla Dánskej ľudovej (luteránskej) cirkvi za rok 2010.  Počet členov cirkvi k 1. januáru 2011: 4 469 109 , čo je 80,4% obyvateľov Dánska. Počet obyvateľov Dánska bol 5 560 628. Najvyššie % obyvateľov k cirkvi patrí v diecéze Viborg – 88,8/ %, najnižšie v Kodani – 63,2% . Roku 2010 vstúpilo do cirkvi 6592 osôb  vyše jedného roka. Je to o 114 osôb viacej ako rok predtým. V roku 2010 vystúpilo z cirkvi 11 839 osôb, čo je pokles  o takmer 2500 oproti predošlému roku. Počet pokrstených : 49 432, konfirmovaných 49...

Cesta, pravda i život

                                                                    Cesta,  pravda i  život V mene Tvojom, Synu Boží v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju… Posilni nás, žehnaj slovom a veď k šťastiu v roku novom! Amen.(MR)   J 14, 1- 6:  “Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo Mňa! (2)V dome...

Medzinárodná teologická a misijná konferencia v Etiópii

Etiópska Evanjelicko-luteránska cirkev Mekane Jesus (EECMY) usporiadala v dňoch 15.-17. februára 2011 medzinárodnú teologickú a misijnú konferenciu . Zúčastnilo sa jej  vyše 2500 pastorov, teológov a laických kazateľov EECMY ,ako aj teológovia zo Severnej Ameriky a Európy. Konferencia prerokúvala a reflektovala otázky autority Písma a identity Božej cirkvi. Účelom konferencie bolo vyzbrojiť duchovných a laických pracovníkov cirkvi biblickým učením na základe luteránskej identity a svojich skúseností tak, aby vedeli čeliť rôznym výzvam 21.storočia a aby mohli obstáť pri skúškach autority Písma rôznym spôsobom. (www.eecmy.org)

Nedostatok výchovy k duchovnému a kultúrnemu dedičstvu mladého pokolenia v Estónsku

24. februára 2011 z príležitosti Dňa nezávislosti Estónskej republiky vystúpil k verejnosti arcibiskup Estónskej ev. lut. cirkvi Anders Poeder. Podľa neho v školách chýba úplne výchova k duchovnému dedičstvu.  Okrem toho si myslí, že štát venuje veľmi málo pozornosti zachovaniu kultúrneho dedičstva. Vyčíslil to na príklade : kým v r. 2007 bolo v krajine do 500  architektonických pamätníkov v havarijnom stave, dnes sa tento počet zvýšil štvornásobne. "Deň zrodu štátu nám pripomína, že nezávislosť znamená povinnosť chrániť, odovzdávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo stáročí. " povedal arcibiskup.   (www.baznica.info)

Zo superitendenta sa stal zborový farár

Brat Dušan Tillinger , doterajší superitendent ECAV v ČR , je podľa medializovaných správ už inštalovaný za zborového farára v cirkevnom zbore Christ Evangelical Lutheran Church Aurora, Ontario ,Kanada. Cirkevný zbor je súčasťou Lutheran Church Canada, ktorá patrí do rodiny cirkví spriaznených s Misurskou synodou . Inštalácia sa udiala ešte 6. februára t.r. popoludní.O účastníkoch sa zmieňuje informácia D.Tótha v ostatnom čísle EPST. A tak naši bratia a sestry v ČR zostali opustení. Vyhľadal som ich webovú stránku, zatiaľ je tam stále vedený ako superintendent, ale poverenou farárkou zboru je s. Jana Gregerová. Prajeme našim sestrám a bratom v ČR ,aby čoskoro...

Vyšla nová Agenda „Pôstne obdobie a Veľká noc“ VELKD

V luteránskom vydavateľstve v Hannoveri vyšla nová, prepracovaná a na základe pripomienok odborníkov a ohlasov členských cirkví Spojenej luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD)  zostavená Agenda "Pôstné obdobie a Veľká noc." Agenda ponúka poriadok služieb Božích od Popolcovej stredy až po Veľkonočný pondelok, pričom najvyšším vrcholom je Veľký týždeň, t.j. čas od Kvetnej nedele po Noc vzkriesenia. Agenda ponúka jednoduché i bohaté liturgie, zostavovatelia nezabudli ani na milovníkov gregoriánskych spevov či spevov Taizé.Ide o prvý diel Agendy. Jeho cena je 29.90 €, plus poštovné. Prípadní záujemcovia si ju môžu objednať  po nemecky na  mailovej adrese: wisch@lvh.de . (www.ekd.de)