Nový evanjelický biskup v Rumunsku

27. novembra t.r. zvolili za nového biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. v Rumunsku dekana Reinharta Guiba. Guib sa narodil v r. 1962, teológiu vyštudoval v Sibiu, bol vikárom, farárom a dekanom. Založil a viedol Spolok GA v Rumunsku. R. 2007 bol zvolený za biskupského vikára. Je ženatý a má tri deti. Jeho inštalácia bude v 3. adventnú nedeľu v Mestskom farskom chráme v Sibiu.  (www.gustav-adolf-werk.de) 

Ordinácia novokňaza pre Misijnú provinciu vo Švédsku

V 2. adventnú nedeľu t.r. t.j. 5. decembra bude v kostole LYKTAN v mestskej časti Hisingen v druhom najväčšom meste Švédska Goteborg v rámci pravidelných nedeľných služieb Božích miestnej komunity veriacich ordinácia kandidáta na kňaza Daniela Brandta. Ordináciu vykoná biskup Misijnej provincie Roland Gustavsson. Na službách Božích spoveďou a kázňou poslúži D. Brandt. Brandt bol pôvodne učiteľom dejepisu na gymnáziu. Cítil povolanie k hlásaniu Božieho Slova, preto navštevoval služby Božie a spoločenstvo veriacich s úctou k tradícii, Písmu a vyznaniu. Sedem rokov bol kazateľom v Evanjelicko-luteránskej misii Biblicky verných. Teológiu študoval na Zborovej fakulte a pastorálnom inštitúte Lutherovho spolku v...

Spievajúci kňazi Švédskej cirkvi

Vo Švédsku vznikla skupina troch kňazov Švédskej cirkvi, ktorí založili hudobnú skupinu a v spoluprácu s Warner Music vydali prvú spoločnú platňu s názvom "Tu si". Názov tria je po švédsky "Prästerna" (Kňazi). Ich cieľom je šíriť takouto formou nádej, lásku, radosť a pohodu. Zasiahnúť chcú všetky spektrá obyvateľstva Švédska. Na rozdiel od írskej skupiny "Priests" spievajú len po švédsky a nie sú zameraní komerčne. Zisk z predaja albumu pôjde na dobročinnú prácu Švédskej cirkvi. Obsahom ich albumu je duchovná hudba, duchovné piese a hymny. Týmito kňazmi sú: Nick Amrani, Mattias Sundkvist a Errik Johansson.   (www.svenskakyrkan.se)

Švédska cirkev pomáha ubiedeným ženám sveta

Medzinárodná pomoc Švédskej cirkvi si dala odvážny plán: vyzbierať od 1. adventnej nedele t.r. do sviatku Zjavenia Pána 40 miliónov šv. korún vo vianočnej charitatívnej akcii " Teraz sa rozsvietia tisícky vianočných svetiel. " Vyzbierané peniaze pôjdu na pomoc ohrozeným ženám vo svete, ktoré trpia a žijú v neistote a biede. Cirkev túto pomoc robí v spolupráci s medzinárdnou organizáciou ACT .Táto aliancia má vo vyše 130 krajinách sveta do 30 tisíc zamestnancov a dobrovoľníkov. (www.svenskakyrkan.se)

Kráľovský dar pre deti v núdzi

Počas služieb Božích na 1. adventnú nedeľu t.r. v Zámockom chráme v Štokholme odovzdala symbolicky kráľovná Silvia finančný dar v sume 100 tisíc šv. korún správcovi pomoci Švédskej cirkvi Christerovi Akessonovi. Tieto peniaze sa získali za predaj modlitebnej knižky, ktorú vlani vydala kráľovná Silvia v náklade 10 tisíc exemplárov a určila, že z každej predanej knihy desať korún pôjde na medzinárodnú pomoc Švédskej cirkvi. Peniaze pôjdu na dva projekty: 50 tisíc na internát nepočujúcich detí v Etiópii a druhá polovica na prácu Šv. cirkvi s deťmi a mladými z brazílskych slumov. (www.svenskakyrkan.se)

Výsledky finančných zbierok Diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Ako oznamuje portál www.reformata.sk koncom novembra t.r. ukončila Diakonia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku dve zbierky: na pomoc postihnutým povodňami a 2. na pomoc postihnutým červeným kalom v MR. Jednotlivci, organizácie i firmy mohli prispievať na tieto dobročinné ciele. Pre prvý účel sa vyzbieralo do 11 tisíc €, na druhý cieľ viacej ako 23 tisíc €. Peniaze vedenie Diakonie rozdelilo postihnutým.  

Teologická konferencia NALC a nové smernice

Jednou z najväčších akcií luteranizmu  posledných rokov na severoamerickej pôde bola teologická konferencia organizácie CORE , ktorá sa konala v dňoch 24. až 26. augusta t.r. v Columbus, Ohio. Konferencie sa zúčastnilo viacej ako 800 osôb. Témou konferencie bolo: Hľadanie nových smerníc pre luteranizmus: biblické, teologické a cirkevne výhľadové. Výsledky konferencie boli zhrnuté a vydané knižne . Knižku vydalo American Lutheran Publicity Bureau. Knihu redigoval Rev. Dr. Carl E. Braaten. Stojí 15 USD a má tento obsah: Môže prísť niečo dobrého z Columbus? Luteranizmus na križovatkách, Sväté Písmo a Božie Slovo: biblická autorita v cirkvi, Reč ku, pre a o Trojjedinom Bohu,...

Severoamerická luteránska cirkev (NALC) má svoje ústredie

Novovzniknutá NALC , ktorá sa oddelila od ELCA pre jej liberálne učenie a prax, pripravuje otvorenie svojho ústredia k 1. januáru 2011. Bude to v cirkevnom zbore Upper Arlington Lutheran Church, Columbus, Ohio. Tento cirkevný zbor má do 6 tisíc členov a hlasovaním sa pripojil k NALC na Pamiatku reformácie 31. okt. 2010. Zbor má v širšom okruhu Columbus tri kempy. V jednom z nich – Upper Arlington ´s Mill Run campus v Hilliard, Ohio bude hosťovať medzinárodný úrad NALC. Dočasný biskup NALC Paull Spring poďakoval vedeniu zboru v Upper Arlington za túto možnosť ." Ak sídli ústredie NALC v jednom...

Blahoželáme!

Blahoželáme našim dvom kandidátom -evanjelickým teológom, obyvateľom Svätého Jura, Prof. ThDr. Júliusovi Filovi, Dr.h.c., 59 ročnému vysokoškolskému učiteľovi, ktorý v komunálnych voľbách za poslanca mestského zastupiteľstva obsadil najlepšie – teda prvé miesto. Dostal 937 hlasov. Kandidoval za SMER-SD. Brat Ľubomír Batka ml. Mgr. PhD., 36 ročný vysokoškolský učiteľ,t.č. aj zborový farár, obsadil v poradí siedme miesto s počtom 660 hlasov. Obaja sa teda dostali medzi zbor jedenástich radných pánov. K úspešnej voľbe im srdečne blahoželáme a prajeme veľa Božieho požehnania, múdrosti, rozvahy i zodpovednosti, síl a zdravia. Nech sa všetko v meste deje k blahu a prospechu mesta a jeho obyvateľov,...

Boh sa dáva nájsť. Božie zjavenie

     Ľudská reč nemôže nikdy úplne vyjadriť, kto Boh je. Naša reč je príliš chudobná, mozog príliš malý – a Boh je príliš veľký. Božia Troj – jedinosť je mystérium, tajomstvo, ktoré nikdy úplne nepochopíme. No čo nepochopíme rozumom, môžeme pochopiť srdcom. Pán Boh hľadajúcim pomáha, dáva sa im nájsť.      Keď sa niekto v prvej cirkvi, v počiatkoch kresťanstva spýtal: – Veríme v jedného Boha, alebo v troch bohov?, – dostal odpoveď: – OTEC má dve ruky, SYNA a DUCHA SVäTÉHO. Otec vystiera tieto ruky k zemi, aby nás uchopil a zdvihol k sebe a objal nás vo svojom otcovskom...