Objavili originál listiny, ktorá položila základ nezávislej evanjelickej cirkvi

Nedávne oslavy 400. výročia Žilinskej synody so sebou priniesli unikátnu udalosť. V Slovenskej národnej knižnici v Martine totiž objavili vzácny dokument, ktorý s touto udalosťou priamo súvisí. O významnom historickom náleze sa EPST porozprával s doc. Milošom Kovačkom, riaditeľom Národného bibliografického ústavu SNK v Martine. Slovenská národná knižnica má za posledné tri roky na konte viacero významných objavov. Ktoré z nich považujete za najvýznamnejšie? Spomeniem napríklad reč Eliáša Lániho z 18. marca 1608, ktorú predniesol v Martine ako turčiansky senior. Slovenských evanjelikov na ňu upozornil pred osemdesiatimi rokmi Ján Kvačala, no v slovenskom prostredí nebola dostupná a zostala neznámou. V...

Ako to videl ŽIGMUND

   Kráľ Žigmund Luxemburský ( uhorský, nemecký a český,  ktorému po "úspešnom" koncile v Kostnici  pápež udelil hodnosť cisára, známy nepriateľ husitov)    bol nenapraviteľný vtipkár. Korunovať za cisára sa dal v Ríme pápežom až v 13.5. 1433. Po korunovácii sa však s pápežom Eugenom, inak svojím príbuzným, rozprávali o  ocirkevných záležitostiach aj v súkromnom rozhovore. V ňom porovnával, v ktorých troch veciach sa oni dvaja líšia a v ktorých zhodujú.     "Ty, Najsvätejší otče, dlho spávaš, ja skoro vstávam, Ty piješ vodu a ja víno! Ty sa žien štítiš a ja sa po nich zháňam!"      Zhody v ich...

rezby

 Dedinský farár v tichosti spával so svojou gazdinou a z tohoto zväzku mali tri utešené deti. Raz sa však dozvedel, že príde k nemu na inšpekciu biskup. Posadil teda všetky tri deti na skriňu a prikázal im, aby sa za žiadnych okolností ani len nepohli. Biskup skutočne prišiel, prezrel si kostol a pri prehliadke fary sa pozrel aj na skriňu, kde bez najmenšieho pohybu sedeli farárove deti. -A toto je čo? – spýtal sa začudovane. -To sú moje rezby,-  pohotovo odvetil duchaprítomný farár. – A kedy vy vlastne máte na to čas?- čudoval sa biskup. -Ále, to sú len také...

ako vyzerá duša?

 -Deti, kto z vás si vie predstaviť, ako vyzerá duša človeka?- pýta s akňaz. Prihlási sa malý Janko a vraví: – Ja, pán farár, ja som ju videl v takej dlhej bielej košeli. Včera večer vyliezala z vášho okna a vy ste za ňou volali:- -Príď aj zajtra večer, duša moja!

Keby Pán nebol s nami…

 Po zhliadnutí večerných televíznych správ, ktoré boli plné informáciíí o rôznych katastrofách, živelných pohromách, vojnách a iných hrozných trestných činoch, si malý Janko kľakne ku posteli a modlí sa: -Pane Bože, ochraňuj otecka a mamičku, mojich dvoch bratov, moju malú sestričku i nášho kocúra. A, prosím Ťa Bože, dávaj na seba dobrý pozor, lebo ak sa tebe čosi stane, tak sme všetci v ri..!

Ako zvýšiť ofery

 Počas nedeľnej kázne zrazu kňaz vraví: -Dnes je tu medzi nami muž, ktorý podvádza svoju zákonitú manželku. Ak nedá na oferu sto korún, prečítam o týždeň jeho celé meno aj priezvisko! Po ofere vybral kňaz z pokladničky štyridsať stokorunáčok a jednu dvadsaťkorunáčku s lístkom: -Zvyšok dám po výplate!