Nastaviť tvár

Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. (Mt 5,38-42)   Mnoho razy som uvažoval, čo to znamená nastaviť druhé líce. Kládol som si otázku, či je kresťanstvo skutočne o tom, že...

Dánska ľudová cirkev bude plným členom Spoločenstva Porvoo

V nedeľu 3. okt. t.r. budú sa v katedrále Panny Márie v Kodani konať slávnostné služby Božie z príležitosti vstupu Dánskej ľudovej (luteránskej ) cirkvi za plného člena Spoločenstva Porvoo. Spoločenstvo Porvoo tvoria luteránske cirkvi Islandu, Nórska, Švédska,Fínska, Estónska a Litvy a Anglikánskej cirkvi Anglicka, Škótska, Walesu a Írska.Súčasťou sú aj episkopálne cirkvi zo Španielska a Portugalska. Spoločenstvo Porvoo bolo podpísané r. 1996. Jeho cieľom je napomáhanie jednoty kresťanov v praktickom živote: vzájomné uznávanie ordinácie kňazov, vykonávanie krstov, pohrebov, bohoslužieb a pod. (www.folkekirken.dk)

Protestanti a baptisti v Európe chcú tesnejšie spolupracovať

Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (GEKE) a Európska baptistická federácia (EBF) zaviazali sa k tesnejšej spolupráci. O tom podpísali dohodu koncom septembra v Rocca di Papa pri Ríme. EBF zahrnuje okolo 51 národných jednôt v Európe ,Blízkom a Strednom Východe. GEKE má 105 luteránskych, reformovaných, unijných a metodistických členských cirkví vo viacej ako 30 krajinách Európy a Lat. Ameriky. Dohodu 24. septembra t.r. podpísali gen. tajomník GEKE Michael Buenker a gen. tajomník EBF Tony Peck. Neodstraňujú sa však teologické rozdiely, napr. otázka krstu. Baptisti nekrstia deti, len veriacich dospelých. Z tohoto dôvodu plné členstvo baptistov v GEKE neprichádza do úvahy. (www.ekd.de)

Bojkotujú piatich liberálnych biskupov vo Fínskej ELC

Ako je už známe, aj Ev. lut. cirkev Fínska prijala niektoré zákonné opatrenia v otázke sobášov homosexuálnych párov. Ako píšu média s odvolaním sa na webovú stránku kotimaa24.fi vnútrocirkevná organizácia Ľudovej misie bojkotuje päť biskupov, ktorí sú priateľsky naklonení k podpore nebiblických spôsobov praxe cirkvi. Títo biskupi sú: arcibiskup Kari Mäkinen, biskupka Irja Askola a biskupi Mikko Heikka, Wille Riekkinen a Björn Wikström. Rozhodnutie o sobášoch homosexuálnych párov vo fínskom parlamente ešte nebolo schválené, preto nemôže platiť ani v cirkvi. (www.dagen.se)

Švédski luteráni -pietisti sú aktívni

EFS – Evangeliska fosterland stiftelsen (Evanjelická misia) sa nazýva samostatná pietistická organizácia v rámci Švédskej cirkvi. Jej cieľom je pomáhať ľuďom žiť denne blízko Ježiša Krista. Zdôrazňujú misijnú ,evanjelizačnú a biblickú prácu a dôraz kladie na rolu laikov v cirkvi.Doma vo Švédsku sa venujú práci v malých skupinách, v organizovaní kurzov, vydávajú letáky, brožúry a knihy, osobitnú pozornosť venujú deťom a mládeži. Ich najväčšími projektami pre zahraničie je podpora misie najmä v týchto krajinách: Eritrea, India, Etiópia, Malawi, Sudan a Somálsko. Teraz oznámili, že sa im podaril husársky kúsok, keď vo Švédsku pre účely práce tejto misijnej organizácie vyzbierali za dva dni...

Začala gen. synoda Švédskej cirkvi

Dnes 28. 9.2010 sa začalo štvordňové zasadnutie prvej časti generálnej synody Švédskej cirkvi, najvyššieho správneho a zákonodarného orgánu, nazývaného aj cirkevný parlament. Synoda má 251 členov volených demokraticky priamo členmi cirkvi nad 16 rokov na obdobie štyroch rokov.Vlani vo voľbách bolo vymenených 119  synodálov. Synodálov volia podľa príslušnosti k politickej strane. Po vlaňajších voľbách je terajšie zloženie synody takéto: Sociálni demokrati -71; liberálni konzervatívci – 41; centristi – 34; nestraníci – 33; kresťanskí demokrati – 18; ľudovci – 13; odvážna cirkev – 13; zelení – 8; otvorená cirkev- 8;švédski demokrati – 7; ľavica – 3; cirkevné združenie v diecézi Visby –...

Tri krátke správy z Maďarska

*27. septembra t.r. v Budapešti úradne prijal ev.biskup Fabiny Tamás ,zodpovedný za médiá a zahraničné vzťahy, mediálneho radcu zo SLZ – fínskeho pôvodu – Jukka Latva- Hakuni-ho. Na prijatí boli prítomní aj ďalší pracovníci cirkvi z oblasti médií. Biskup hosťa informoval o mediálnych výstupoch ev. cirkvi. Hosť naopak informoval o kominikačných sieťach SLZ a o svojich vlastných skúsenostiach v tejto práci. Poobede odišiel do Evanjelického misijného strediska , kde sa podrobne zaujímal o prácu rozhlasovej misie. * 24. -27. septembra t.r. sa v Konferenčnom stredisku ev. cirkvi v Balatonszárszó zišli manželky ev. duchovných, ktoré aktívne pracujú v cirkvi, aby tu upevnili vzájomné spoločenstvo ,...

Zbor biskupov ELC Lotyšska k politickým voľbám

V sobotu 2. októbra 2010 budú sa v Lotyšsku konať parlamentné voľby. V predvolebnej agitácii sa mnoho politických strán pokúša zneužiť aj cirkev pre svoje volebné ciele. Mnohé strany bez dovolenia cirkevných predstaviteľov citujú a tlačia aj cirkevné údaje, obrázky a fotografie a chcú vyvolať dojem, že za ich stranou stojí aj cirkev. Zbor biskupov Evanjelicko-luteránskej cirkvi Lotyšska zvážil túto situáciu a vydal spoločnú výzvu cirkevným zborom a pastorom. V nej ich vyzýva, aby sa zbory a pastori ako cirkev aktívne nezapájali do predvolebnej kampane. Vo výzve sa o.i. píše:" Cirkev má úlohu svedčiť o Kristovi a zvestovať evanjelium všetkým národom v celej spoločnosti.Cirkev toto koná všetkým,...

75 rokov činnosti Evanjelického združenia mužov (Männerwerk) vo Württembersku

V nedeľu 2. okt. t.r. si v Stuttgarte pripomenú slávnostnými službami Božími v kostole Paula Gerhardta 75. výročie založenia Evanjelického združenia mužov v tejto spolkovej krajine. Kázať bude biskup cirkvi F.O. July. Po bohoslužbách bude predstavená doterajšia činnosť združenia a pódiová diskusia k téme účasti mužov a žien v práci cirkvi. Súčasne uvedú do úradu nového predsedu tohto združenia Hansa Kahlaua. (www.elk-wue.de)

Evanjelická vytrvalosť

Biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi Württemberska Frank O.July vykonal trojdňovú návštevu Evanjelickej cirkvi v Gruzínsku. Príležitosť pre túto návštevu bolo desaťročné jubileum existencie Diakonického diela tamojšej lut. cirkvi. Návšteva sa konala v čase od 19. do 21. septembra t.r. Po vykonaní okružnej prehliadky diakonického domu J.B.Salteta ,kde sa nachádzajú diakonické zariadenia, bol biskup dojatý láskou a rozsahom pomoci,ktorú tam preukazujú. Diakoniu založila a vedie pani Christiane Hummel, vdova po nebohom biskupovi tejto cirkvi. Spolu 12 pracovníkov a pracovníčiek poskytuje lekársku a opatrovateľskú  pomoc ubytovaným obyvateľom domova. Okrem toho zariadenie poskytuje asi 120 ďalším starým ľuďom raz denne teplé jedlo. Nemecký vyslanec v Gruzínsku poďakoval lut....