Otvorili novú budovu Misijného strediska a seminára Synody Evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny

V sobotu 21. augusta t.r. zažila Synoda Evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny veľkú radosť, keď po takmer desiatich rokoch príprav a výstavby otvorili na okraji mesta Odesy novú budovu Misijného strediska tejto cirkvi. V budove sa bude nachádzať teologický seminár a úrad biskupa.Na slávnosti sa zúčastnilo všetkých 13 cirkevných zborov Synody, hostia a partneri z Kanadskej luteránskej cirkvi (MS) , z misií zo Švédska a Nórska, priatelia z Moldavska, Ruska a Ukrajiny. Služby Božie viedol biskup Viktor Grefenstein. Kázne predniesli prezident Synody ELC MS z Kanady Robert Barby a pastor Alexej Navrockij. V ten istý deň večer otvorili teologický seminár. Príprava budúcich pastorov...

Ordinovali dvoch ortodoxných rabínov v Lipsku

V pondelok 30. augusta t.r. v Lipsku ordinovali dvoch ortodoxných rabínov – absolventov rabínskej školy v Berlíne. Je to druhý raz v histórii Nemecka od vojnových čias. 29 ročný Schlomo Afanasev bude od septembra pracovať ako jediný rabín v Brandenbursku. 22-ročný Moshe Baumel má pracovať v židovskej škole a pomáhať v židovskej náboženskej obci vo Viedni. (www.epd.de)

Jan-Olof Johansson – nový biskup vo Växjo

V pondelok 30. augusta t.r. sa konali voľby nového biskupa v diecéze Växjo Švédskej cirkvi. Ako sme už o tom písali , vo februári t.r. rezignoval biskup Thideval. Komisia zo značného počtu záujemcov vybrala piatich kandidátov – štyroch mužov a jednu ženu. V piatok 27. aug. sa títo kandidáti podrobili výsluchu: všetci mali odpovedať na otázky,ktoré pripravili dvaja skúsení odborníci -novinári. Najviac hlasov po skončení híringu získal J.O. Johansson, ktorý nakoniéc aj v pondelkových voľbách dostal 60% hlasov, a tým bol už v prvom kole zvolený za biskupa. Johansson má 62 rokov, je dómskym dekanom a už od r. 1980...

Neviete, že ste chrám Boží?

                                                          Neviete, že ste chrám Boží ? 1 K 3, 16 – 2O: “Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred  Bohom. Veď je...

Jimmy Carter oslobodil väzňa

Bývalý americký prezident Jimmy Carter v ostatnú stredu tohto týždňa pricestoval do Sebvernej Kórey ,aby z väzenia vymohol amerického občana, veriaceho 30 ročného Aialona Mahlia Gomesa, ktorý sa vlani pokúsil prekročiť hranice ako výraz solidarity so zadržaným americkým misionárom. Kórejské úrady ho zadržali a odsúdili na dva roky tvrdých nútených prác. Vo väzení sa pokúsil spáchať sebevraždu. Druhou vecou Carterového jednania bolo presvedčiť vládu komunistickej Kórey ,aby sa vzdala jadrových zbraní.  (www.dagen.se)

„Živé listy“ navštívia Austráliu

Delegácia Svetovej rady cirkví zo Ženevy vysiela do spolkového štátu Austrálie Severné Teritórium delegáciu tzv. "živých listov", aby tam v dňoch od 12. do 17. septembra 2010 navštívili osídlenia praobyvateľov Austrálie Aborigenov a preskúmali situáciu ľudských práv a vyvolali solidaritu s týmito praobyvateľmi. Návšteva sa koná na pozvanie Austrálskej národnej rady cirkví. (www.oikoumene.org)

Vatikán víta znovu otvorenie Pavlovho kostola v Tarze, Turecko

Vatikán a predstaviteľ CDÚ v Nemecku vítajú snahy tureckých úradov opäť umožniť kresťanom, aby používali kostol v Tarze, kde sa narodil apoštol Pavol. Turecko r. 1943 zhabalo kostol kresťanom a obsadilo vojskom, neskôr ho premenili na múzeum. V Turecku žije iba maličká kresťanská menšina, podľa neúradných odhadov je to: 60 tisíc arménskych kresťanov, 15 tisíc sýrskych pravoslávnych, 3500 až 4 tisícky gréckych pravoslávnych a okolo 2500 katolíkov a protestantov. (www.epd.de)

Stretnutia študentov a návštevníkov v Bratislave

Milí bratia a milé sestry! Rok čo rok prichádzajú do Bratislavy za štúdiom i prácou mladí ľudia z celého Slovenska. Bratislavský evanjelický a. v. cirkevný zbor im rád poskytne dobré duchovné zázemie.   V Mlynskej doline – Átriové domy, blok G – funguje Univerzitné pastoračné centrum (UPC) Mosty, ktoré ponúka mladým rozličné aktivity a stretnutia. Viac info: www.klub31.sk Na Legionárskej ul. 6, sa v stredu o 18.30 hod. v zborovej sieni konajú stretnutia mládeže – počas semestra i v období prázdnin. Bližie info: www.legie.sk Skupinka mladých ľudí sa cez semester schádza aj kaplnke ubytovne v Evanjelickom dome starostlivosti na Partizánskej ul....

Vedenie ELKRAS európskeho Ruska na návšteve v Nemecku

Od 22. augusta t.r. je na návšteve Nemecka vedenie Evanjelicko-luteránskej cirkvi európskeho Ruska z Moskvy. Delegáciu tvoria: biskupský vizitátor Dietrich Brauer, výkonný vedúci cirkvi Alexander Zerr a predsedníčka synody Ludmila Pankratova. Delegácia najskôr navštívila Spolok Martina Luthera v Erlangene a neskôr Spolok Gustava Adolfa v Lipsku. Na oboch miestach hostia podali informácie o stave cirkvi a o vzájomných vzťahoch jednotlivých cirkevných regiónov v ELKRAS. Obe pomocné organizácie významne pomáhajú tejto cirkvi materiálne a finančne. (www.gustav-adolf-werk.de)

Slávnosť ordinácie v Etiópii

V júni 2010 slávila Južná Stredná synoda EECMY ordináciu 36 osôb,ktoré idú slúžiť po ordinácii ako zboroví duchovní v Južnej Strednej synode Etiópskej evanjelicko luteránskej cirkvi Mekane Yesus. Táto synoda je čo do počtu duší druhá najväčšia, má 629.561 pokrstených členov.Na prvom mieste je Stredná synoda s 763.085 členmi. www.eecmy.org