Prvé zasadnutie novej Rady SLZ v Štuttgarte

Hneď po skončení VZ SLZ sa v dňoch 28. a 29. júla t.r. konalo prvé zasadnutie novozvolenej Rady SLZ. Členovia Rady za novú pokladníčku SLZ zvolili sl.Christinu Jacksonovu -Skelton z ELCA. Súčasne bude predsedať programovému Výboru (PV) pre financie a administratívu. Rada ďalej zvolila sedem nových viceprezidentov SLZ podľa regiónov a súčasne predsedov výborov: 1. Afrika: biskup Alex G.Malasusa,Tanzánia,predseda programového výboru(PV) pre misiu a rozvoj; 2. Ázia: sl.Eun Hae Kwon, Kórea,predsedkyňa PV pre svetovú službu; 3. Stredná a Východná Európa: biskup Tamás Fabíny,Maďarsko,predseda PV pre komunikačnú službu; 4. Stredná a Západná Európa : biskup O.July, Wuerttemberg,Nemecko,predseda PV pre teológiu a...

Do SLZ prijali päť nových členských cirkví z Ázie

Na 11. VZ SLZ v Štuttgarte prijali za nových členov 5 luteránskych cirkví z Ázie. Tri z nich sú z Myanmarska: Lutheran Church of Myanmar bola založená roku 1995 a má 1 620 členov. Myanmar Lutheran Church bola založená roku 1998  a má 2 150 členov, The Mara Evangelical Church bola založená r. 1984 a má 21 573 členov.  Good Shepherd Lutheran Church v Indii založili roku 2007 a má 15 400 členov. Posledná cirkev je z Nepalu: Northern Evangelical Lutheran Church of Nepal založili roku 1947 a má 673 členov. Teraz je počet členských cirkví SLZ 145 v 79 krajinách...

Nové vedenie Svetového združenia kresťanskej mládeže

Novým prezidentom Svetového združenia kresťanskej mládeže,predtým známej pod značkou YMCA, sa stal 56 ročný americký bankár Cenneth Colloton z New Yorku, katolík. Nahradí nemeckého právnika Martina Meissnera z Frankfurtu nad Mohanom. Ten túto čestnú úlohu plnil od r. 2006. Generálnym tajomníkom tejto najväčšej svetovej kresťanskej organizácie mladých, ktorá má asi 45 miliónov členov, bude Nór Johan Vilhelm Eltvik z Oslo. Táto výmena sa stala na svetovom zasadnutí organizácie v dňoch 19. až 24. júla t.r. v Honkongu, na ktorom sa zúčastnilo 1134 osôb z 85 národov. Témou zasadnutia bolo: "Snaha po svetovom občianstve pre všetkých." Konferencia riešila dôsledky globalizácie pre mladých....

Skončilo sa 11. VZ SLZ

V utorok 27. júla t.r. sa v Štuttgarte skončilo 11. Valné zhromaždenie SLZ. Plénum schválilo niekoľko záverečných rezolúcii a výziev. Popoludní sa v Stiftskirche konali záverečné služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých do úradu uviedli nových členov Rady SLZ a nového prezidenta SLZ. Nový generálny tajomník Martin Junge,farár z Čile, do úradu nastúpi 1. novembra t.r. V "posolstve" apelujú delegáti o.i. na boj proti chudobe, proti obchodovaniu s ľuďmi , za ochranu životného prostredia a odpustenie nelegitímnych dlhov. V rezolúcii sa o.i. obracajú na členské cirkvi, aby pri obsadzovaní funkcií v cirkvách dodržiavali kvóty žien,mužov a mládeže,ako aj laikov (40% ,...

Pozitívny vývoj členských príspevkov SLZ

V programe 11. VZ SLZ vystúpil so svojou správou o hospodárení SLZ a s návrhmi aj jeho pokladník Peter Stoll. Z jeho príspevku vyberáme to najdôležitejšie. Pokladník pozitívne hodnotil vývoj členských príspevkov od ostatného VZ vo Winnipegu. Suma príspevkov od roku 2003 sa zvýšila z 2,6 mil. USD na 3,2 milióna v r. 2009. Finančný stav SLZ je síce stabilný, ale treba zaistiť ,aby tomu tak bolo trvale. V r. 1999 založený rastový fond dosiahol v r. 2009 12 miliónov CHF. V r. 2017 by to malo byť 20 miliónov a konečná suma 50 miliónov CHF. Pokladník navrhol VZ decentralizovať práce...

Kieschnick vyjadruje obavy z opúšťania biblických právd

Prézes Gerald Kieschnikck, predseda Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) vyjadril v prejave na VZ SLZ v Štuttgarte vďaku za vzťahy medzi ILC a SLZ. Súčasne  vyjadruje starosti,že niektoré členské cirkvi SLZ opúšťajú biblické pravdy, najmä v téme sexuality. Kischnick sa vyjadril, že výzvy v ohľade na kresťanskú pravdu "naskôr sú tolerované, potom akceptované a nakoniec potvrdené." Kischnick sa o svojom kolegovi z USA M. Hansonovi, doterajšom prezidentovi SLZ vyjadril ako o "mojom bratovi v Kristu", vyjadril vďaku za priateľstvo aj napriek rozdielnosti v niektorých otázkach  názorov na učenie a vieru . Obaja -Kischnick i Hanson končia vo svojich funkciách – prvý...

Noví členovia Rady SLZ

V sobotu 24. júla t.r. delegáti VZ SLZ v Štuttgarte volili nových členov Rady SLZ, ktorá bude výkonným orgánom SLZ do ďalšieho zasadnutia SLZ. Do Rady zvolili 26 žien a 22 mužov,spolu 48 členov. 10 majú menej ako 30 rokov. 28 sú zo stavu duchovných a 20 z radov neordinovaných (laikov). Noví členovia Rady sú:  Afrika: duchovní:farár Wakseyoum Idosa, Etiópia;biskup Alex Malasusa, Tanzánia;biskup Zephania Kameeta,Namíbia; biskup Ndanganane Petrus Phaswana, Južná Afrika; farár Samuel Dawai, Kamerun; Laici: Mami Brunah Aro Sandaniaina, Madagaskar; Pamela Akinyi Oyieyo, Kenia; Colleen Elizabeth Cunningham, Südafrika; Titi Malik, Nigeria; A. Elijah Zina, Liberia. Ázia: Duchovní: far.Naoki Asano, Japonsko;...

Novým prezidentom SLZ sa stal palestínsky biskup

Na VZ SLZ v Štuttgarte boli aj voľby  prezidenta SLZ. Za prezidenta zvolili biskupa Evanjelicko -luteránskej cirkvi v Jordánsku a vo Svätej zemi Muniba A. Younana z Jeruzalema. Bude nástupcom amerického biskupa M.Hansona. Younan získal 300 hlasov, 23 boli proti a 37 sa zdržali hlasovania. Younan má 59 rokov, je ženatý a s manželkou majú tri dcéry a jednu vnučku. Na čele tejto 3 tisíc členov v šiestich zboroch čítajúcej cirkvi je od roku 1998. (www.idea.de)

Zmierenie medzi luteránmi a menonitmi

Na 11. VZ SLZ v Štuttgarte prijali delegáti vyhlásenie o vyznaní viny voči novokrstencom. Obe strany hovoria o "historickom akte". Luteráni v 16.st. prenasledovali novokrstencov , medzi nimi i menonitov a diskriminovali ich čiastočne až doposiaľ. V texte sa píše, že "zväz pociťuje hlboké poľutovanie a bolesť nad prenasledovaním krstencov luteránskou vrchnosťou a predovšetkým nad tým, že reformační otcovia toto prenasledovanie podopierali teologicky. V dôvere na Boha, ktorý v Ježišovi Kristovi zmieril svet so sebou, prosíme preto nášho Boha a našich menonitských bratov a sestry o odpustenie za utrpenie,ktoré naši predkovia spôsobili v 16.st. krstencom, za zabudnutie a ignorovanie tohto prenasledovania...

Kňazská ordinácia

                                            Kňazská ordinácia        V rímskokatolíckej cirkvi táto sviatosť uvádza človeka do kňazského stavu, ktorý má už pri ňom trvalý charakter (character indelebilis). Dotyčný dostáva moc premieňať pri eucharistii elementy na telo a krv Kristovu, v omši prinášať obete za živých i mŕtvych (potestas ordinis) ale aj sudcovskú moc pri spovedi (potestas iurisdictionis). Toto učenie viedlo potom k vyvýšeniu kňazského stavu nad laikov.      Podľa evanjelického chápania každý kresťan je vlastne kňazom v zmysle všeobecného kňazstva. Iba že niektorí dostávajú ordináciou poverenie konať duchovný úrad v cirkvi. Nejde teda o zvláštnu moc premieňať elementy pri Večeri Pánovej, ktorú iní nemajú. Ide...