Ako unikneme

    Keď si kúpime nejakú vec, tak nám dajú aj návod na použitie. Výrobca reklamáciu uznáva len v prípade že narábame podľa pokynov. Ak sme návod ignorovali, tak nám reklamáciu neuznajú. Ja by som chcel písať o Božom Slove a o  Jeho pokynoch. Písané  je tým ktorí v neho veria. Čítajú ho aj ateisti, vedci, ba aj politici. Pre všetkých platí isté prvidlo: Kto sa Božej pravdy dotkol, musí za svoj neposluch musieť zodpovedať. V tomto prípade to nebude reklamacia, ale niečo omnoho horšie. Týka sa to večného trestu.     Pisateľ epištole Židom na začiatku druhej kapitoly píše:"Práve preto tým viac,...

Hymna lásky

    1 K 13,1-13:        Keďže sa začali  zimné olympijské hry vo Vancouveri, mnoho ľudí bude s napätím očakávať na rôzne zápolenia a ich výsledky. Víťazov budú  dekorovať medailami a na ich počesť, i na počesť ich krajiny zazneje aj národná hymna. Hymna je prvá pieseň každej krajiny, je jej symbolom a  znakom.      O  prvých generáciach kresťanov sa pohania vyjadrovali bez rešpektu a akejkoľvek úcty. Okrem iných výhrad a rôznych ohováraní hovorili, že „spievajú hymny na počesť skéhosi mŕtveho Chresta“ . V tomto bode sme sa  dodnes nezmenili. Každé naše SLB sú znova a znova...

Jantzen je biskupským vikárom

Služobne najstaršieho krajinského superintendenta Hannoverskej cirkvi , 64 ročného lueneburgského superintendenta Hansa Hermanna Jantzena zvolil cirkevný senát za biskupského vikára tejto najväčšej ev. krajinskej cirkvi v Nemecku. Okrem pár výnimiek  má všetky práva a povinnosti ako biskup. /www.epd.de/

Kässmanová rezignovala

Tento týždeň M. Kässmannová rezignovala zo všetkých cirkevných funkcií ,t.j. hlavne z predsedníčky Rady EKD a súčasne krajinskej biskupky Hannoverskej ev. cirkvi. Urobila tak v dôsledku zistenia prokuratúry, že v sobotu v noci viedla svoje  služobné auto pod vplyvom alkoholu – namerali jej 1.54 promile v krvi. V stredu popoludní v Hannoveri vyhlásila, že urobila "ťažkú chybu", ktorú hlboko ľutuje. Na prechodný čas sa úradu predsedu Rady EKD ujme terajší podpredseda – prézes Porýnskej ev. cirkvi Nikolaus Schneider. Nové voľby sa budú konať počas zasadnutia synody v novembri. 51-ročná teologička bola 10 rokov v úrade biskupky. Až do nových volieb biskupa...

Postupujú Mäkinen a Ruokanen

Vo štvrtok 18. februára t.r. sa vo Fínsku konali voľby nového arcibiskupa Fínskej evanjelicko-luteránskej cirkvi. O post arcibiskupa sa uchádzalo sedem mužov. Keďže ani jeden z nich nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola , ktoré bude 11. marca t.r., postúpili dvaja kandidáti s najviac hlasmi.Sú to: biskup z Turku Kari Mäkinen (nar. 1955) s 393 hlasmi a Miikka Ruokanen, (nar. 1953) profesor dogmatiky z Helsinskej univerzity s 285 hlasmi. Pri 1226 elektoroch bola volebná účasť 95,4%. /evl.fi/

Návštevy pána farára

Už dávnejšie som chcela diskútovať  na tému " návšteva pana farára v rodinách" a poznať váš názor. Zaujíma ma, ako, vnímate takúto prax a činnosť, takéto osobné oslovenie ľudí v ich domácnosti.  Nepriniesol by takýto osobný kontakt viac úžitku a ovocia  pre zbor, ako hociktoré iné a často náročné zborové činnosti? Nevzišlo by z takejto návštevy a osobného oslovenia pana farára viacej  poznania, zblíženia, pochopenia a súdržnosti k fílií a zboru? Čo vy na to ?                

Väčšina cirkví USA stratila členov

Väčšina cirkví v USA stratila členov. Iba 4 z 25 väčších cirkví a kresťanských spoločenstiev získala na počte. Píše o tom práve vydaná ročenka Národnej rady cirkví USA za réok 2009, ktorá sa opiera o údaje cirkví. Podľa nej vzrástla rímskokatolícka cirkev o 1.5% a má v súčasnosti 68.1 mil. členov, čím je najväčšou cirkvou USA. Oproti tomu klesol počet členov oboch luteránskych cirkví.  V ELCA je tento pokles o 1.6% na 4.6 mil. a v konzervatívnej LCMS o 1.9% na 2.3 milióna. Minimálny úpadok mal aj konzervatívno-evanjelikálny Zväz južných baptistov. Táto najväčšia protestantská cirkev má teraz 16.2 mil. členov....