Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k voľbám 2016

Slovo Božie a Symbolické knihy ECAV nás učia, že kresťania majú mať v úcte svetskú vrchnosť. Výsledok parlamentných volieb 2016 však vyvoláva aj značné znepokojenie. Očakávame, že vrchnosť, ktorá vzíde z týchto volieb, sa nebude protiviť Božiemu slovu a že bude humánna. Tak, ako sme sa už niekoľkokrát vyjadrili, cirkev a kresťan majú kriticky vnímať a konštruktívne reagovať na všetko, čo je vo svetskej sfére v rozpore s kresťanským učením, teda aj prejavy rasizmu, etnická či triedna nenávisť alebo popieranie holokaustu. Dúfame, že nová vláda bude mať priority v tých oblastiach, ktoré občanov najviac trápia, že jej program bude sociálne...

Z GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA – apríl 2015

Na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene sa 29. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Uviedla ho krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil konsenior J. Ďuriš. Na zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (ďalej GP) sa pokračovalo v prerokovávaní správ o hospodárení účelových zariadení ECAV, fondov ECAV a organizácií spolupracujúcich s ECAV. Predsedníctvo ECAV pozvalo na zasadnutie GP zodpovedných predsedov správnych rád (príp. riaditeľov), ktorí sa však kvôli pracovným povinnostiam, resp. chorobe ospravedlnili, a tak sa správy prerokovali bez ich prítomnosti. GP prerokovalo a vzalo na vedomie výročnú správu Biblickej školy v Martine, správu o činnosti...

Biskup Milan Krivda v Gyori

V pondelok 23. marca t.r. zavítal do maďarského mesta Gyoru biskup ZD ECAV Milan Krivda. S tamojším biskupom Janosom Szemereiom a dozorcom ZD EC v MR Tamásom Mészarosom v priateľskom duchu rokovali o spoločných problémoch a plánovaných programoch. Po rokovaniach si spoločne prezreli vnútorné mesto a osobitne tzv. Insula Lutherana . Biskupa Krivdu sprevádzal Ján Podlesný ako tlmočník. (www.evangelikus.hu)