Biblia, cirkev a sloboda slova

V súvislosti s prípadom kaplána z Turian sa objavujú príspevky v liberálnych a bulvárnych médiách k téme slobody myslenia v cirkvi . Mnohí pisatelia si cirkev a jej predstaviteľov podávajú ako predmet arogantnej kritiky, zveličovania a nenáležitého prirovnávania. My, čo sme členmi cirkvi , musíme sa ozvať a uviesť veci  na pravú mieru. Cirkev je spoločenstvom Božích dietok, pokrstených, ktorú založil Spasiteľ Ježiš Kristus a On je jej hlavou. On jej dáva svojho Svätého Ducha, ktorý ju vedie, posväcuje. Cirkev je teda svätá a apoštolská. Jej členovia sa riadia a spravujú Písmom svätým, ktoré je jediným pravidlom života a viery....

Bludné učenie biskupa Ulricha v Nemecku

Farár Jochen Teuffel v cirkevnom zbore Voehringen/Iller zakázal kázať  vedúcemu biskupovi VELKD a krajinskému biskupovi zo Schwerinu Gerhardovi Ulrichovi  v kostole tohto cirkevného zboru. Dôvodom je biskupovo  veľkonočné posolstvo uverejnené v novinách Evangelische Zeitung z 27. marca t. r. Biskup tam o .i. písal: “ Ježiš, Boží muž a majster, je mŕtvy. Jeho telo zaniklo ako zanikne každé ľudské telo. Ale to, čo v ňom bolo božské, jeho vec, jeho zanietenie pre  skutočný život, to nie je mŕtve. Je živé, ak vy – nasledovníci a nasledovníčky tak chcete. “ Farár biskupa viac razy v listoch upozornil, že takáto zvesť  je v...

V Nemecku stúpa záujem o Bibliu

Okolo 1,746 milióna návštev bolo zaznamenaných na webovej stránke Nemeckej biblickej spoločnosti (DBG)  v roku 2015. Aj počet predaných tlačených Biblií stúpol. DBG predala vlani 254.396 kusov Biblií. Je to o 9 tisíc kusov viacej ako rok predtým. Nových zákonov sa predalo 62.700 kusov oproti 34.562 kusom rok predtým. (www.selk.de)

Vyšlo tretie vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie

Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici začala predávať tretie vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie, ktorá vyšla práve v tieto dni. Tretie opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie s deuterokánonickými knihami, aj bez nich,  je  doplnené o:   krížové odkazy, krátke úvody ku všetkým knihám Biblie, zjednotenie znenia viac ako 4000 vlastných mien a názvov v Starej zmluve, rozšírenia textu o alternatívne preklady pod čiarou, zapracovanie viac ako 1600 pripomienok od odborníkov a čitateľov Biblie. Biblia s DKK  stojí 16,93 eur, plus poštovné. Objednať si ju možno cez online predajňu www.biblickaspolocnost.sk alebo na jej poštovej adrese: Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P.O.Box 4,  97409...