Biblia, cirkev a sloboda slova

V súvislosti s prípadom kaplána z Turian sa objavujú príspevky v liberálnych a bulvárnych médiách k téme slobody myslenia v cirkvi . Mnohí pisatelia si cirkev a jej predstaviteľov podávajú ako predmet arogantnej kritiky, zveličovania a nenáležitého prirovnávania. My, čo sme členmi cirkvi , musíme sa ozvať a uviesť veci  na pravú mieru. Cirkev je spoločenstvom Božích dietok, pokrstených, ktorú založil Spasiteľ Ježiš Kristus a On je jej hlavou. On jej dáva svojho Svätého Ducha, ktorý ju vedie, posväcuje. Cirkev je teda svätá a apoštolská. Jej členovia sa riadia a spravujú Písmom svätým, ktoré je jediným pravidlom života a viery....

Veľký prorok Ján Krstiteľ

Dnes je 24. júna, deň pamiatky proroka , martýra , pripravovateľa cesty Pre Pána, kazateľa a krstiteľa, ktorý si nedával pred ústa obrúsok, hovoril priamo a otvorene karhal hriechy, priestupky ľudí i tých najvyšších. Veď nakoniec pre to bol vrhnutý do väzenia a sťatý. Pre nás je stále platný jeho výrok: On musí rásť a ja sa umenšovať. Pozdravujeme všetkých nositeľov tohto mena  – Jánov.

Bludné učenie biskupa Ulricha v Nemecku

Farár Jochen Teuffel v cirkevnom zbore Voehringen/Iller zakázal kázať  vedúcemu biskupovi VELKD a krajinskému biskupovi zo Schwerinu Gerhardovi Ulrichovi  v kostole tohto cirkevného zboru. Dôvodom je biskupovo  veľkonočné posolstvo uverejnené v novinách Evangelische Zeitung z 27. marca t. r. Biskup tam o .i. písal: “ Ježiš, Boží muž a majster, je mŕtvy. Jeho telo zaniklo ako zanikne každé ľudské telo. Ale to, čo v ňom bolo božské, jeho vec, jeho zanietenie pre  skutočný život, to nie je mŕtve. Je živé, ak vy – nasledovníci a nasledovníčky tak chcete. “ Farár biskupa viac razy v listoch upozornil, že takáto zvesť  je v...

V Nemecku stúpa záujem o Bibliu

Okolo 1,746 milióna návštev bolo zaznamenaných na webovej stránke Nemeckej biblickej spoločnosti (DBG)  v roku 2015. Aj počet predaných tlačených Biblií stúpol. DBG predala vlani 254.396 kusov Biblií. Je to o 9 tisíc kusov viacej ako rok predtým. Nových zákonov sa predalo 62.700 kusov oproti 34.562 kusom rok predtým. (www.selk.de)