Slávnosť Svätej Trojice

22. mája 2016 väčšina kresťanov  podľa liturgického kalendára slávi Svätú Trojicu. Ide o slávnosť – vyvrcholenie Vianoc, Veľkej noci a Turíc. Slávnosť nám prikazuje oslavovať Trojjediného Boha : Otca Stvoriteľa, Syna Vykupiteľa a Ducha Svätého Posvätiteľa. Ide o jedného Boha v troch osobách. Už SZ v 1M 18, 1-14 nám ukazuje na prekrásnom príklade lásky Boha k človeku návštevu troch anjelov u Abraháma a Sáry, ktorí boli vo vysokom veku. Cieľom návštevy bolo zvestovanie narodenia syna. Abrahám, nevediac o koho ide, návštevníkov pohostil. Traja anjeli boli tri božské osoby. Ikonograficky to majstrovsky zobrazil v 15. storočí ruský maliar Andrej Rubľov...

Sviatok Predstavenie Krista Pána

V predpôstnom období máme 2. februára v liturgickom kalendári milý sviatok Predstavenie Krista Pána, nemecky Darstellung des Herrn alebo Marie Lichtmess. V našom jazyku a krajine sa tento sviatok ešte nazýval aj Obetovanie Krista Pána, alebo Očisťovanie Panny Márie a podľa katolíckej ľudovej tradície posviacania sviečok, ktoré sa zažíhali počas búrok na ochranu pred bleskom, Hromnice. So sviatkom sú spojené aj dve známe porekadlá: Na Hromnice o hodinu více a Na Hromnice koniec sanice. S tou sanicou to niekedy nevychádza, lebo február je čisto zimný mesiac, ale v ostatných časoch pôsobením klimatických zmien sa aj napĺňa. Biblicky ide podľa popisu...