Július Dérer

Evanjelický a.v. farár, pôsobil v Modre ako kaplán (v rokoch 1918 – 1920 a od r.1935 – 1957). Počas sv. vojny navštevoval politických väzňov, bojujúcich proti fašizmu. Zachránil mnoho prenasledovaných židovských občanov, najmä deti. Dostal najvyššie Vyznamenania po oslobodení: Rad republiky a medzinárodné ocenenie v Izraeli.

Zrušenie CZ ECAV Bratislava?

Bratislavský cirkevný zbor sa rozpadol. Z veľkého ihriska sme sa rozhodli urobiť ihriská tri, menšie, lebo sme ten 5.tisícový kolos nedokázali riadiť. Tak sme to doriadili až sem. Predsedníctvo zboru: farár M.Šefranko a pán dozorca zvolali na nedeľu 16. septembra 2012 konvent do zborového domu v Dúbravke a do jeho programu vsnuli ako bod 6. – Zriadenie troch samostatných ECAV na Slovensku: 1.Bratislava Dúbravka – predsedajúci farár Ján Hroboň,  2. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Nové mesto- predsedajúci farár M.Šefranko 3. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto– predsedajpca farárka A.Polcková. Následne boli vytvorené aj sídla farských úradov a od polovide...