Martin Rázus – Štedrovečerná modlitba

Narodený Kriste, Mesiášu drahý, vďaka Ti, žes vstúpil na tie naše prahy, vošiels v chyžky naše, sadols k nášmu stolu, by si zahnal temno trápenia a bôľu, chudobných potešil, chorým dával sily, pútnikom v tmách svetlo, aby nezblúdili. Ach, buď s nami Pane, jak s rodinou svojou, vlej pokoja, lásky, vo vír zemských bojov, zotri slzy z očú, zahoj biednych rany, ochráň všetkých verných, Pane milovaný! Tebe porúčame tých, čo nemoc tlačí, Tebe, čo zrú dneska k nebu v trpkom plači, Tebe milých našich, ktorí svätia s nami, otcov, synov, bratov i dcéry s matkami, Tebe, dietky svoje, všetko, čo...

Pozdrav k Vianociam 2018

V zastúpení redakcie www.evanjelik.sk prajeme všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom   RADOSTNÉ, POKOJNÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOCE I POŽEHNANÝ NOVÝ ROK PÁNOV  !   K dnešnému Štedrému dňu a Svätvečeru pripájame z archívu CL nasledujúcu báseň: ŠTEDROVEČERNÉ  ZVONY.   Milan Bizik:  Štedrovečerné zvony Hlaholia zvony do noci tichej a plnej taju, zvesť nesú Božej pomoci svetošíremu kraju. Hlahol ich srdce preniká, na strunu citu bije, najkrajšie slovo básnika nástroj len krehučký je, by zvesť tú, nebies ovenu do ľudskej spriadol reči a melódiu milenú zaspieval jak sa svedčí. O láske svätej, nebeskej, najsladšie zvony pejú, blížia sa zvesti anjelskej, uprostred zimy...