Zákon o požitkoch schválený

slanci NR SR schválili zákon o financovaní cirkví 17.10.19 Predsedníctvo ECAV na Slovensku Zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností vznikal niekoľko rokov. Jeho znenie je výsledkom zložitých rokovaní medzi kompetentnými predstaviteľmi štátnych orgánov a cirkví a náboženských spoločností. Tie vyslovili spoločnú zhodu nad jeho znením.   Formulovanie takéhoto zákona a jeho prijatie bolo cieľom niekoľkých po-novembrových vlád. Napokon bol prijatý až v roku 70. výročia vzniku neslávne známeho zákona O hospodárskom zabezpečení cirkví štátom (1949), ktorý v čase nástupu socializmu definoval právo mocenského dozoru štátu nad cirkvami. Evanjelická cirkev augsburského vyznania prijatie zákona o financovaní cirkví a náboženských spoločností...

Evanjelickí teológovia idú do komunálnej politiky

V sobotu 27. novembra t.r. máme komunálne voľby. Nechcel som veriť vlastným očiam, keď som po prvý raz videl na mestskom portáli Sv. Jura kandidačnú listinu do zastupiteľstva a hneď na prvom mieste s číslom jeden bol náš zborový farár Lˇ. Batka ml. a na ôsmom mieste ďalší obyvateľ Jura, náš teológ, em. biskup J.Filo. Mal som zmiešané pocity. Začal som uvažovať najmä nad otázkou o motívoch, ktoré ich vedú zapojiť sa do komunálnej politiky. No dlho som uvažovať nemusel, keď som so s. dozorkyňou nášho cirkevného zboru prešiel menoslov celej kandidátky a zistili sme, že spomedzi 43 kandidátov sú...