Návrh SAS na odluku cirkvi a štátu

Asignačný model financovania cirkvi  18.08.20  Predsedníctvo ECAV na Slovensku  Stanoviská a vyjadrenia Strana Sloboda a Solidarita dnes prostredníctvom médií otvorila tému o odluke cirkvi od štátu. Zatiaľ nevieme, akú konkrétnu predstavu majú. Vyjadrenie, že by išlo o asignačný model, je veľmi stručné, takže o ňom zatiaľ nevieme usúdiť skoro vôbec nič. Do diskusie nás ako Evanjelickú cirkev a. v. zatiaľ nikto nepozval a otvorenie tejto témy nikto neavizoval. O celej záležitosti vieme iba z médií, kde bola prezentovaná akoby iniciatíva jedného poslanca, ktorý sa odvoláva na program strany. Keď akákoľvek vláda túto tému otvorí, bude našou povinnosťou, aj životnou nevyhnutnosťou, aktívne sa...

Stretnutie predsedu vlády a predstaviteľov cirkvi

Predseda vlády Igor Matovič prijal predsedu Konferencie biskupov Slovenska, bratislavského arcibiskupa-metropolitu Stanislava Zvolenského a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, predsedu Ekumenickej rady cirkví Ivana Eľka. Na stretnutí sa zúčastnila aj ministerka kultúry Natália Milanová. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v záhrade Úradu vlády, poďakoval premiér Matovič za prijatie pozvania, za spoluprácu a rešpektovanie všetkých nariadení, ktoré sú pre všetkých veľmi obmedzujúce. Vyjadril nádej, že aj napriek tomu, že veľkonočné sviatky strávime vo svojich domácnostiach, budeme môcť osobne prežiť ich zmysel a posolstvo. Mons. Zvolenský uviedol, že katolícka cirkev rešpektuje rozhodnutia vlády a uvedomuje si, že pre ochranu zdravia...

Čo vám dala nežná revolúcia?

   Čo vám dala nežná revolúcia 1989?       Na prvom mieste som chcel uviesť možnosť cestovať “na Západ”, ale paradoxne som práve na začiatku nežnej bol na zájazde vo Viedni. Išli sme tam na ruskej lodi s mojím otcom. V kajute bol ešte jeden, nám neznámy pán. Pôvodne mala ísť s otcom mama, ale ochorela. Vo Viedni v nedeľu popoludní kapitán zapol na lodi pražský rozhlas, ktorý vysielal v priamom prenose demonštráciu z Letnej, na ktorej sa modlil rkc.kňaz Malý – Otčenáš. Bol to pre mňa tak silný zážitok, že som nezvládol nával emócií a zaliali ma slzy....

Zákon o požitkoch schválený

slanci NR SR schválili zákon o financovaní cirkví 17.10.19 Predsedníctvo ECAV na Slovensku Zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností vznikal niekoľko rokov. Jeho znenie je výsledkom zložitých rokovaní medzi kompetentnými predstaviteľmi štátnych orgánov a cirkví a náboženských spoločností. Tie vyslovili spoločnú zhodu nad jeho znením.   Formulovanie takéhoto zákona a jeho prijatie bolo cieľom niekoľkých po-novembrových vlád. Napokon bol prijatý až v roku 70. výročia vzniku neslávne známeho zákona O hospodárskom zabezpečení cirkví štátom (1949), ktorý v čase nástupu socializmu definoval právo mocenského dozoru štátu nad cirkvami. Evanjelická cirkev augsburského vyznania prijatie zákona o financovaní cirkví a náboženských spoločností...

Evanjelickí teológovia idú do komunálnej politiky

V sobotu 27. novembra t.r. máme komunálne voľby. Nechcel som veriť vlastným očiam, keď som po prvý raz videl na mestskom portáli Sv. Jura kandidačnú listinu do zastupiteľstva a hneď na prvom mieste s číslom jeden bol náš zborový farár Lˇ. Batka ml. a na ôsmom mieste ďalší obyvateľ Jura, náš teológ, em. biskup J.Filo. Mal som zmiešané pocity. Začal som uvažovať najmä nad otázkou o motívoch, ktoré ich vedú zapojiť sa do komunálnej politiky. No dlho som uvažovať nemusel, keď som so s. dozorkyňou nášho cirkevného zboru prešiel menoslov celej kandidátky a zistili sme, že spomedzi 43 kandidátov sú...