Zachráňme životy

http://www.zachranmezivoty.sk Projekt Zachráňme životy je tu pre vás, ktorí potrebujete pomoc, ale aj pre vás, ktorí chcete pomôcť. Cieľom je: pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu   Pozrite si aj galériu zachránených detí: http://zachranmezivoty.sk/galeria/

Ekuména – Zvolen a okolie

Na facebooku som vytvoril skupinu Ekuména – Zvolen a okolie. Má slúžiť pre ľudí, ktorí majú túžbu akokoľvek spolupracovať s kresťanmi z iných cirkví. Popis, ktorý som tam dal znie takto: Popis: Hlavný cieľ tejto skupiny je spojiť ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k ekumenickému úsiliu a radi by niečo v tomto smere podnikli. PRE KOHO Je to úplne otvorené. Každý je čímsi jedinečný a môže prispieť svojou troškou. Od žiakov a študentov, cez učiteľov, rodičov, manželov zo zmiešaných manželstiev, po kňazov, farárov a pastorov. AKTIVITY Asi najdôležitejšia činnosť pre jednotu kresťanov je modlitba. Takže ak je niekto fanúšik ekumény,...