Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Témou tohtoročného Týždňa sú slová z 1. Listu Petra 2,9: “ Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove.“ Na severnej pologuli bude prebiehať od 18. januára do 25. januára 2016. Kresťania na Slovensku sa zídu na mnohých miestach. Celoslovenské modlitby budú na ekumenických bohoslužbach v evanjelickom kostole v Zemianskom Podhradí o 10.00 hodine v nedeľu 24. januara 2016. Materiály k modlitbám pre tento rok pripravili kresťania z Lotyšska. (www.tkkbs.sk)      

Modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie v roku 2016

Tohoročný modlitebný týždeň EA bude sa konať od 10. januára do 17. januára 2016. Témou bude  “ Vitajte doma! “ Lukáš 15, 11-32. Rozvrh tém a textov: 1. Boh a Jeho deti , verš 11 2. Keď vzťahy stroskotajú, verš 12 3. Všetko, čo som chcel – všetko stratené, verše 13-16 4. Zmena miesto konca, verše 17-20a 5. Aký úžasný otec! verše 20b +c 6. Narodil som sa znova! , verše 21-24 7. Doma, a predsa tak vzdialený , verše 25-30 8. To sa musí osláviť! , verše 31-32. http://www.easr.sk/media/amot-2016.pdf   .