História slovenských evanjelikov

pre  Tak toto je naozaj BOMBA! A napĺňa stopercentne názov tejto vzácnej skupiny. Najprv trošku blízkej histórie od váženého Pavla Ursínyho: Podľa návrhu prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD. členky a členovia Ev. cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyšili v priebehu 6 rokov 17 panelov (dopĺňam ja: zachytili pritom veľkú časť histórie ECAV). V októbri 2017 sa konala výstava v budove SND v Bratislave pri príležitosti 500. výročia vystúpenia Martina Luthera v chráme vo Wittenbergu. V januári 2018 som nafotil túto výstavu v Modre. Avšak ani bulletin, ani pripojený text nedokázal uspokojiť moju zvedavosť, čo je vlastne predmetom vyšívanej histórie:...

Ospravedlnení z viery

 Pamiatka reformácie (2008) – Ospravedlnení z viery Žid 11, 1-7:       “Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré osvedčenie. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby čo je viditeľné, nepovstalo z viditeľného.Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy. Vierou bol uchvátený Henoch, aby nevidel smrti, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A prv, ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia, že...

Spasenie, ospravedlnenie a viera

Moderný kresťan zápasí s otázkou: Ako učiniť cirkev atraktívnejšou? Ako prilákať mladých? Človek má na perách každodenne mnohé otázky, ale otázka: Ako byť ospravedlnený pred Bohom? by mala byť najväčšou a celoživotnou otázkou pre každého kresťana. V súčasnosti sa však málo kresťanov ňou zaoberá. Ako teda môžeme získať spásu? Toto je jedna z najťažších, ale zároveň aj jedna z najpodstatnejších otázok v živote človeka. Všetci kresťania vedia, že spása je jedine v Ježišovi. Teda problémom nie je pre kresťanov to, kde je spása alebo či je v Kristovi. Problémom pre kresťanov je: ako získať spásu a požehnanie, ktoré nám dáva Ježiš?...

Jozef Gašparík – Leštinský – Na pamiatku reformácie

Kriste, Ty si Svojim Slovom nepriateľov pokoril a do bludov zavedenú cirkev Svoju obnovil: obnov i dnes vetché rúcho Svojej, drahej nevesty, ktorá upí v ťažkom jarme nesčíselných neresti. Pokor, Kriste, nepriateľov vonkajších i dnukajších, dopraj Svojej drahej cirkvi časov lepších i krajších: priveď Svoj ľud zablúdilý pod Svoj večne svätý kríž a čím diaľ sme my od Teba, tým bližšie sa k nám Ty blíž. Obnov, Kriste, v srdciach našich lásku k Slovu Svojemu a prebuď nás zo sna smrti sám k životu novému, by sme žili, ako sám chceš, v svetle Tvojom chodili: daj by sme sa v...