Pozónisti Nemecka v Drážďanoch

V sobotu 4. júna 2016 sa v hlavnom meste Saska  Drážďanoch zišlo na svojom celonemeckom stretnutí 17.500 hudobníkov. Boli to osoby od osem do 80 rokov, i celé rodiny. Mottom stretnutia bolo: “ Výdych nahor“.  Večer sa na oboch brehoch Labe konal koncert tzv. serenáda. Okrem duchovných skladieb hrali aj klasické, starú hudbu, romantiku, swing a pop. Koncerty boli i v okolí Drážďan. V nedeľu boli predpoludním na futbalovom štadióne služby Božie s účasťou 34 tisíc osôb. Z hudobných nástrojov boli zastúpené: trúbky, lesné rohy, pozóny a tuby. Organizátorom podujatia bola Evanjelická služba pozónistov Nemecka. (www.ekmd.de)

Znovu bolo v Štokholme Te deum

Pri príležitosti prírastku do švédskej kráľovskej rodiny, narodenia princa Alexandra, konalo sa v Zámockom chráme v Štokholme v piatok 22. apríla 2016 slavnostné Te deum laudamus – Teba Bože chválime. Na bohoslužbe bol kráľovský pár, korunná princezná s manželom, princ Carl Philip a rodina jeho manželky. Prítomné boli i švédske oficiality a zamestanci kráľovského dvora. Slavnosť ozdobili spevom dva zbory, kráľovský trubač a organistka Zámockého chrámu. (www.kungahuset.se)  

Výzva na spoločné modlitby evanjelikov a katolíkov

11. januára 2016 bola uverejnená výzva generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu farára Dr. Martina Junga a predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurta kardinála Kocha členským cirkvám SLZ a katolíckym biskupským konferenciám vo svete využiť pripravený materiál Spoločné modlitby k pripomienke 500. výročia reformácie v r. 2017. Pripravená príručka sa nazýva Od konfliktu k spoločenstvu a bola spoločne pripravená liturgickými komisiami oboch organizácií. Obsahuje materiály, ktoré môžu byť prispôsobené miestnym liturgickým a hudobným tradíciám v oboch cirkvách. Príručka je  štrukturovaná okolo tém  vďakyvzdania, pokánia a záväzku k spoločnému svedectvu. Vo svojom spoločnom liste Junge a Koch pripomínajú cirkevným vedúcim, že...

Mária v našich adventných piesňach 

K našim adventným piesňam bohatého obsahu a s náležitou úctou k panne Márii patria aj zvláštne, osobité a krásne adventné nápevy. Všetky môžeme s duchovným úžitkom spievať aj v tohtoročnom advente. ESP č.4, v.2:  ( Nápev: Veríme v jedného Boha) Veríme i v Syna Jeho, Krista Ježiša – Kráľa, ktorého z Ducha Svätého čistá Panna počala; Boh Ho svetu v pravý čas dal, Spasiteľ v Ňom máme, lebo On je ten, čo prísť mal; iného nečakáme.   (J.Tranovský) 2. ESP č. 7, v.1: (Kanc.J.Muzofilla 1585) Čo Mária Panna z moci nášho Pána, vo viere si istá, že počala Krista, spievala s radosťou;...

Partitúra k spevníku K Trónu slávy

Ivan Valenta pripravil kompletnú partitúru – klavírny sprievod ku oficiálnemu detskému spevníku K TRÓNU SLÁVY. „V diskusii, ktorá sa na „Evanjeliku“o jeho spevníkom vydaní rozvinula, boli pripomienky najmä k širokému výberu, k nepraktickosti, prípadne k istej nemodernosti. Tentokrát však ponúkam – ako jeho spoluautor – jeho špecifickú verziu v podobe klavírnej úpravy. Vopred viem, že budú viaceré výhrady k prípadnej zložitosti, či ťažkosti niektorých úprav, no na druhej strane si myslím, že pri poctivom nacvičení ich hry môžu sprevádzači len získať.“ Ďakujeme pánovi Valentovi za prípravu a prácu a za poskytnutie pre potreby evanjelickej verejnosti. Partitúra je v prílohe, zobrazuje...

Ó hlava ubolená (E.S. 102)

1. Ó Hlava ubolená, ranami pokrytá a na posmech zdobená, tŕňami obvitá, ó Hlava, hodná úcty a venca iného; buď slzou pozdravená aj od mňa hriešneho! 2. Ty pre mňa ťažko trpíš, môj Pane Ježiši, na kríži v mukách visíš, môj Kráľu najvyšší. Ja som si trest zaslúžil moja je to vina, ja som ten kríž položil na Božieho Syna. 3. Ja pri Tebe zostanem a pri Tvojom kríži, až pomoci dostanem, keď sa hrôza blíži, čo ma aj smrť zachváti a skoncuje so mnou, duch sa k Tebe navráti; zmiluj sa nado mnou! 4. Zo srdca Ti ďakujem, môj...

E.S. 439 – Zostaň pri nás!

http://www.youtube.com/watch?v=7Je9veJWEnI 1., Zostaň pri nás! Už k noci zneje zvon. Keď tma sa hĺbi, k nám sa, pane, skloň, Strážca Ty náš, vzhliadame k výšinám, si pomoc biednych, Pane, skloň sa k nám. 2., Rýchlo sa míňa žitia nášho deň, aj radosť, sláva mizne ako sen, skaza a smrť sa temno blíži k nám, Tys´nepremenný, s nami zostaň sám. 3., Nie s trestom príď, hoc Ty si kráľov kráľ, srdcia milosťou k pokore zapáľ, slzami, láskou zjasni mysle nám: Príď, priateľ hriešnikov, a skloň sa k nám. 4., Tvoj láskavý je k nám vždy obličaj, duch náš hoc spurný v...

E.S. 628 – Nebeský Bože, Tvorca všehomíra..

http://www.youtube.com/watch?v=pLLMzr3PFgk 1., Nebeský Bože, Tvorca všehomíra, v ústrety Tebe pieseň nesie sa, tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán. Celý svet múdro, riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy kráľ. 2., Aj ku mne skláňaš svetlo svojich očí, aj na mňa kladieš milostivú dlaň, som ako kvet, čo k slnku hlávku točí či ako vôd si žiadajúca laň. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán. Celý svet múdro, riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy kráľ. 3., Ty si náš...