Služby Božie: Na závierku občianskeho roka

    Bohoslužby na “Závierku občianskeho roku”.    Tak znie oficiálne pomenovanie služieb Božích v posledný deň občianskeho roku. Tak ho nachádzame v Agende z roku 1996, ktorá je záväzná pre všetky cirkevné zbory ECAV a jej služobníkov. Tieto služby Božie nie sú síce tak masovo navštívené ako na Štedrý večer, ale predsa sa ich mnohí veriaci, i tí vlažnejší, radi zúčastňujú. Majú tiež svoje “čaro” a svoj význam.         Služby Božie na “Závierku občianskeho roku” nie sú žiadnym cirkevným sviatkom. Spadajú však do vianočného slávnostného obdobia a vo všetkých kostoloch sú ešte vianočné stromčeky. Ich význam vidíme...

Pripájame sa ku kondolencii ECAV

Kondolencia pri dopravnej nehode  13.11.19  Predsedníctvo ECAV na Slovensku  Stanoviská a vyjadrenia Smutne známa „cesta smrti“ z Nitry do Zlatých Moraviec si v stredu na poludnie vyžiadala ďalšie obete. Žiaľ, mnoho obetí. Doterajšie informácie hovoria o dvanástich mŕtvych, z toho štyri deti. Ich počet však nemusí byť konečný. Mnohí ďalší sú vážne zranení. Je to hrozná tragédia, ktorá sa zaradila k tým najhorším na Slovensku.  Cítime úprimnú bolesť a je nám nesmierne ľúto každého jedného vyhasnutého života, všetkých ťažko zranených, ktorí bojujú o život, i všetkých ostatných zranených. Myslíme na rodiny, ktoré v dnešný smutný deň stratili svojich drahých. V mene členov...

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku Mt 2, 13, 23: Ó, Bože, kam ruka Tvoja nás sprevodí, popraj nám ochrany, popraj nám pohody. A keď nás skormútiš, žiaľ ťažký odstraňuj… Ó, Bože, v biedach ľud ochraňuj, ochraňuj!  Amen   Mt 2, 13 – 18: V Ráme je počuť hlas: plač, kvíľ a nariekanie… I v tento ťažký čas, keď zas rok začíname, a plače mnohá mať a kvíli mnohá žena – ó, pomiluj nás, Pane! A v tomto novom roku nech dosť už dopustenia. Amen ——————————————- Keď zrieme vierou dnes ku výšinám, ó, Kriste, Pane náš, daj síl...

Keď bolí zub…

Pavel Jakobei: Modlitba trpiaceho bolesťou zubov Ó, milý Pane Bože, keď teraz trpím veľkou bolesťou zubov, pripomínam si tú nevysloviteľnú bolesť, ktorú budú na veky znášať zatratení v pekle. Lebo keď už jeden nezdravý zub robí človeku takú neznesiteľnú bolesť, čo už len bude v pekle, kde zatratenci budú mučení hroznou bolesťou všetkých údov, ba aj duše a pocítia večné mučenie a trápenie. Preto sa k Tebe samému v tomto čase utiekam; ach, zanechaj svoj hnev a súd pre zmierenie skrze Tvojho Syna. Ak však má byť tak a nie inak, že pre hriech trestať musíš, tak ma páľ, sekaj,...

Adventná modlitba

ADVENTNÁ (Martin Rázus) Tá cesta Tvoja, Pane náš, nás večne s Tebou spája, Ty sám nás po nej vodievaš a uviesť chceš do raja. Ach, veď nás, drahý, cestou tou, a obdar láskou presvätou, jej sily nech nás hája! Nie kojiť hriešnu zvedavosť, lež posilu nájsť v boji, a počuť Teba, nebies Hosť, čo život pre nás strojí. A v Tvojom hlase poznať cieľ, čo si nám všetkým zjaviť chcel v tom sveta nepokoji. Praj potešenie čerpať tým, čo i dnes slzy ronia, zmietaným biedou, chudobným, v ich duši smútkov tôňa… K sirotám, vdovám, nemocným skloň sa sám slovom premocným...

Martin Rázus: NA VEĽKÚ NOC

Martin Rázus: Na Veľkú noc Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála, keď tvoja sila aj smrť prevládala: Nedeľa svitla po velikom piatku, a mení horké slzy v nádej sladkú! I v našom srdci čistá radosť jasá, žes’ vstal, – a zloba sveta utiahla sa, to nalieva nám sily k žitia boju za pravdu Tvoju a za vieru svoju. Ó, vzkriesený náš Pane, praj nám kľudu a žehnaj svojmu ľudu, uľavuj chorým, vylieč neduh všaký, vyslyš tých, ktorí hľadia nad oblaky, požehnaj tým, čo musali v kraj iný za skyvou chleba – diaľ do cudziny, udrž ich v zdraví, popraj šťastia...

Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV vo Svätom Jure oznamuje podujatia vo Veľkom týždni 25.03.-1.04.2013: pondelok, utorok, streda, sobota o 17. hodine modlitbové stretnutia; Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou o 17. 00 hodine; Veľký piatok – Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a Večera Pánova; Veľkonočná nedeľa: ráno o 5. hodine v kaplnke na cintoríne veľkonočná vigília.Pozor na zmenu na letný čas, teda prakticky bude to 4. tá hodina zimného času. Slávnostné služby Božie v chráme o 9.30 hodine LČ; Veľkonočný pondelok: Sviatočné hlavné služby Božie o 9.30 hodine LČ. Pôstny bazár sa konal po SB v zborovej...

1. Martin Luther – modlitebník

Martin Luther – modlitebník ( Juraj Raab, nákl.Modl.krúžku ev.farárov, Lučenec) Keď Luther v Eislebene umieral, mal ešte toľko sily, že sa sám modlil: „ Ó, môj Otče nebeský, ďakuje Ti, že si mi zjavil svojho milého Syna, Ježiša Krista, v ktorého verím, ktorého som kázal a vyznal. Prosím Ťa, Pane môj Ježiši Kriste, Tebe porúčam ducha svojho. Viem iste, že večne zostanem s Tebou a nikto ma nebude môcť vyrvať z Tvojich rúk!“. Amen Krátko pred koncom ešte raz trikrát rýchle za sebou vyslovil , s ktorými pred niekoľkými hodinami predtým prekročil prah svojej komôrky: „Otče, do tvojich rúk oddávam...