Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku Mt 2, 13, 23: Ó, Bože, kam ruka Tvoja nás sprevodí, popraj nám ochrany, popraj nám pohody. A keď nás skormútiš, žiaľ ťažký odstraňuj… Ó, Bože, v biedach ľud ochraňuj, ochraňuj!  Amen   Mt 2, 13 – 18: V Ráme je počuť hlas: plač, kvíľ a nariekanie… I v tento ťažký čas, keď zas rok začíname, a plače mnohá mať a kvíli mnohá žena – ó, pomiluj nás, Pane! A v tomto novom roku nech dosť už dopustenia. Amen ——————————————- Keď zrieme vierou dnes ku výšinám, ó, Kriste, Pane náš, daj síl...

Keď bolí zub…

Pavel Jakobei: Modlitba trpiaceho bolesťou zubov Ó, milý Pane Bože, keď teraz trpím veľkou bolesťou zubov, pripomínam si tú nevysloviteľnú bolesť, ktorú budú na veky znášať zatratení v pekle. Lebo keď už jeden nezdravý zub robí človeku takú neznesiteľnú bolesť, čo už len bude v pekle, kde zatratenci budú mučení hroznou bolesťou všetkých údov, ba aj duše a pocítia večné mučenie a trápenie. Preto sa k Tebe samému v tomto čase utiekam; ach, zanechaj svoj hnev a súd pre zmierenie skrze Tvojho Syna. Ak však má byť tak a nie inak, že pre hriech trestať musíš, tak ma páľ, sekaj,...

Adventná modlitba

ADVENTNÁ (Martin Rázus) Tá cesta Tvoja, Pane náš, nás večne s Tebou spája, Ty sám nás po nej vodievaš a uviesť chceš do raja. Ach, veď nás, drahý, cestou tou, a obdar láskou presvätou, jej sily nech nás hája! Nie kojiť hriešnu zvedavosť, lež posilu nájsť v boji, a počuť Teba, nebies Hosť, čo život pre nás strojí. A v Tvojom hlase poznať cieľ, čo si nám všetkým zjaviť chcel v tom sveta nepokoji. Praj potešenie čerpať tým, čo i dnes slzy ronia, zmietaným biedou, chudobným, v ich duši smútkov tôňa… K sirotám, vdovám, nemocným skloň sa sám slovom premocným...

Martin Rázus: NA VEĽKÚ NOC

Martin Rázus: Na Veľkú noc Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála, keď tvoja sila aj smrť prevládala: Nedeľa svitla po velikom piatku, a mení horké slzy v nádej sladkú! I v našom srdci čistá radosť jasá, žes’ vstal, – a zloba sveta utiahla sa, to nalieva nám sily k žitia boju za pravdu Tvoju a za vieru svoju. Ó, vzkriesený náš Pane, praj nám kľudu a žehnaj svojmu ľudu, uľavuj chorým, vylieč neduh všaký, vyslyš tých, ktorí hľadia nad oblaky, požehnaj tým, čo musali v kraj iný za skyvou chleba – diaľ do cudziny, udrž ich v zdraví, popraj šťastia...

Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV vo Svätom Jure oznamuje podujatia vo Veľkom týždni 25.03.-1.04.2013: pondelok, utorok, streda, sobota o 17. hodine modlitbové stretnutia; Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou o 17. 00 hodine; Veľký piatok – Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a Večera Pánova; Veľkonočná nedeľa: ráno o 5. hodine v kaplnke na cintoríne veľkonočná vigília.Pozor na zmenu na letný čas, teda prakticky bude to 4. tá hodina zimného času. Slávnostné služby Božie v chráme o 9.30 hodine LČ; Veľkonočný pondelok: Sviatočné hlavné služby Božie o 9.30 hodine LČ. Pôstny bazár sa konal po SB v zborovej...

1. Martin Luther – modlitebník

Martin Luther – modlitebník ( Juraj Raab, nákl.Modl.krúžku ev.farárov, Lučenec) Keď Luther v Eislebene umieral, mal ešte toľko sily, že sa sám modlil: „ Ó, môj Otče nebeský, ďakuje Ti, že si mi zjavil svojho milého Syna, Ježiša Krista, v ktorého verím, ktorého som kázal a vyznal. Prosím Ťa, Pane môj Ježiši Kriste, Tebe porúčam ducha svojho. Viem iste, že večne zostanem s Tebou a nikto ma nebude môcť vyrvať z Tvojich rúk!“. Amen Krátko pred koncom ešte raz trikrát rýchle za sebou vyslovil , s ktorými pred niekoľkými hodinami predtým prekročil prah svojej komôrky: „Otče, do tvojich rúk oddávam...

Ranná modlitba k Ukrižovanému

MIRO JOZEF REPKA: Ranná modlitba k Ukrižovanému Vitaj, tŕnistá cesta Krista, po tebe kráčať chcem celý deň. Ak dáš mi aj svit zajtrajšieho rána, ten istý refrén Ti v pokore a láske prednesiem. Vitaj, môj Ježiš, moja spása, dávaš mi veľkolepý dar. Každý deň znova s tebou túžim začať a zložiť všetku ťarchu sveta, aj svoju vlastnú pod Tvoj Kríž, kontrapuknt kvapky svätej Božej krvi, ostrova spásy na oltár- Amen. /Autor Mgr.Miro Jezef Repka, rk.,učiteľ v.v. , Lendak/

Svetový deň modlitieb žien 2013 venovaný Francúzsku

Tohoročný medzinárodný deň modlitieb žien bude sa konať 1. marca 2013. Je to vždy prvý piatok mesiaca marec. Jeho heslom je “ Bol som cudzincom , a prijali ste ma.“ Venovaný je Francúzsku. Jeho program pripravili kresťanky z tejto krajiny. Francúzsko je podľa ústavy prísne laicistický štát od roku 1905, kde platí odluka náboženstva od štátu. Podľa odhadov 50 až 80% občanov je rímskych katolíkov. Projekt tohto modlitebného dňa sa financuje zo zbierok pri bohoslužbách. . Projekty sú vypracované pre Európu, Latinskú Ameriku, Áziu, Afriku a Pacifik. (www.ekd.de)