BEBLAVÝ, JÁN

Prof. ThDr. Ján BEBLAVÝ (1898-1968) Narodil sa 27. marca 1898 ako najmladší syn v rodine mlynára Michala Beblavého a Anny rod. Štefkovej vo Vrbovciach pri Myjave. Po skončení šiestich ročníkov ľudovej školy vo svojom rodisku odišiel v roku 1910 študovať na Gymnázium v Skalici, kde ukončil 6 ročníkov riadneho štúdia. V roku 1916 bol povolaný do armády, v ktorej slúžil až do skončenia 1. svetovej vojny. 7. a 8. ročník gymnázia ukončil mimoriadne ako vojak maturitnou skúškou 25. apríla 1918 na gymnáziu v Bratislave.       Po maturite začal študovať evanjelickú teológiu v Bratislave. Prvý ročník absolvoval ešte na...

Z dejín evanjelickej školy v Sobotišti – 2.časť

   Z dejín evanjelickej školy v Sobotišti                                 ( Pokračovanie – 2.časť)      Päťsté výročie Lutherovej reformácie (1517) bolo príležitosťou pripomenúť si skutočnosť, že dôležitou súčasťou evanjelickej identity od začiatku reformácie je vzdelávanie. Platí to nielen o univerzitnom vzdelávaní, ale rovnako aj o vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl. Keď bol na univerzitu do Wittenbergu (Nemecko) povolaný humanista Filip Melanchton, profesor gréčtiny a hebrejčiny, už vo svojej úvodnej prednáške 28.augusta 1518 s názvom O náprave štúdia adolescentov (De corrigendis adolescentiae studiis) hovoril o reforme vzdelávania. Táto...

Kontakt Myjavský seniorát

Seniorský úrad: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce Telefón: 034/628 32 02, 0908 118 675, E-mail: mys@ecav.sk Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD, farár CZ Vrbovce Konsenior: Mgr. Peter Švehla (CZ Skalica) Seniorálny kaplán: Mgr. Ľubomír Batka st. − námestný farár na mieste seniorálneho kaplána, tel. 0918 828 138 Seniorálny dozorca: Štefan Ružička (CZ Holíč) Seniorát tvoria cirkevné zbory: Sobotište, Košariská-Priepasné, Vrbovce, Brezová pod Bradlom, Turá Lúka, Bukovec, Častkov, Hlboké, Holíč, Kostolné, Krajné, Myjava, Prietrž, Senica, Senica – Čáčov a Skalica. Najvyšším orgánom seniorátu je seniorálny konvent, ktorý tvoria členovia seniorálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev cirkevných zborov a delegáti cirkevných zborov. Seniorálny konvent...

Stretnúť človeka…

VRBOVCE alebo Stretnúť človeka… Je sobotné – konečne slnečné ráno po dlhej zime. Práve vstávam a rozmýšľam, čo asi prinesie tento deň. Aké udalosti, situácie, akých ľudí… Ján Kostra vo svojej básni píše: ,, Každý deň stretnúť človeka, to stačí…“ Ak sa ocitneme v ťažkostiach, hľadáme a akosi okrem najbližších nenachádzame nikoho, kto by tomuto označeniu vyhovoval. A práve vtedy, keď to ani najmenej nečakáme, príde ten okamih. Náhoda robí často divy. I mňa takéto niečo stretlo a priznám sa, že som to ani nečakala, najmä v tom každodennom zhone života… Na Vrbovce som cestovala viackrát, ale vždy som tam...

Reakcia na Vyhlásenie Zboru biskupov a seniorov

Zverejnené na Facebooku: Reakcia na Vyhlásenie Zboru biskupov a seniorov Dôstojní bratia biskupi, vznešení bratia a sestry seniori! S veľkým sklamaním som si prečítal Vaše Vyhlásenie o mojej účasti v relácii TV Markíza FARMA. Bolí ma, že ste Váš postoj prezentovali bez akejkoľvek komunikácie so mnou, že ste nemali záujem o moje vysvetlenie, ale že ste to okamžite dali do pozornosti celej evanjelickej verejnosti, a to s tým, že ste u čitateľov vzbudili dojem, akoby som svojím správaním bol v našej cirkvi tým najväčším hriešnikom a zvrhlíkom. Bolí ma to aj preto, že ma dlhé roky poznáte ako kňaza, ktorému...