BODNÁR, JÚLIUS

    Július Bodnár         (Prvý dekan /správca/ Theologickej vysokej školy ev.a.v.cirkvi na Slovensku v Bratislave )      Július Bodnár sa narodil dňa 8. októbra 1870 v Uderinej. Bol prvý a jediný syn Samuela a Zuzany, rodenej Bertanovej. Otec bol od roku 1861 učiteľom a notárom v Uderinej (okres Lučenec). Matka, dcéra mlynára, pochádzala z Prenčova. Podľa jeho vlastného svedectva “matka mu bola prvým profesorom teologie, lebo ho naučila modliť sa, ale aj spievať nábožné piesne, do chrámu chodiť, po kresťansky myslieť i cítiť”. U patriarchálneho starého otca Michala Bodnára mu boli vštepené prvky slovenského národného...

Zlatý fond slovenskej literatúry

http://zlatyfond.sme.sk/ – na tejto stránke dobrovoľnícka komunita naskenovala a prepísala veľa kníh slovenskej klasiky. Medziiným je tam aj veľa literárnych diel, biografie pamätí od evanjelických farárov alebo iných evanjelických osobností. Zoznam diel podla osobností: http://zlatyfond.sme.sk/autori#P Napríklad: Spomienky Michala Bodického na farárske roky dávajú pekný obraz o živote v evanjelickej cirkvi na prelome 18. a 19. storočia. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1311/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-I/1 Dennik J.M.Hurbana z meruôsmych rokov: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1220/Hurban_Dennik/1 Zivotopis M. Luthera spracovany ev. biskupom Karlom Kuzmanym: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1804/Kuzmany_Zivot-Dr-Martina-Luthera/1 Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1139/Simonides_Vaznenie-vyslobodenie-a-putovanie-Jana-Simonidesa-a-jeho-druha-Tobiasa-Masnika/1 a veľa iných zaujímavých diel.

Nadácia Kresťanská obnova

http://nadaciakrestanskaobnova.webnode.sk/ – Obnova duchovného povedomia kresťanov v žiarskom okrese je prvou prioritou v činnosti nadácie nepretržite od jej založenia. Druhou prioritou je podpora stavby Evanjelického centra v Žiari nad Hronom. Rok 2011 bol v realizácii týchto dvoch prioritných účelov nadácie úspešný. K obnove duchovného povedomia prispeli hlavne relácie v mestskej televízii a príspevky publikované v mestských a okresných novinách. O stavbe kostola sme informovali aj v celoštátnom merítku v časopise Evanjelický posol. Členovia správnej rady nadácie spolupracovali pri získaní podkladov pre stavebné povolenie na stavbu kostola aj pri výberovom konaní dodávateľa. Stavba evanjelického kostola sa začala 28. marca 2011. Nadácia významne...

Cirkevné matriky

link na zaujímavú stránku, kde sa dajú pozrieť naši predkovia. Možno to bude pre Vás zaujímavé. Hľadanie je trocha časovo náročnejšie, ale dá sa to. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/1554443/waypoints