Dvadsať rád ako by sa zničil ktorýkoľvek zbor

1. Nechoď do zhromaždenia! Keby všetci tak urobili, tak by mu bolo odzvonené. Táto rada má istý účinok. Pamätaj si to! Ž 42, 5; 96, 8; 100, 4. 2. Ak predsa prídeš, tak prichádzaj veľmi neskoro. Keby to tak všetci robili, už by bolo dosť vykonané k poškodeniu zboru. 3. Ani nech ti nenapadne prísť, keď je blato, prach, príliš horko alebo zima, alebo keď sa obávaš, že by mohlo pršať atď. Ž 122, 1. 4. Ak navzdory všetkému predsa prídeš, skús nájsť niečo, na čo by si sa mohol ponosovať. Ž 101, 4-5. 5. Nikdy sa nemodli za kazateľa...

História slovenských evanjelikov

pre  Tak toto je naozaj BOMBA! A napĺňa stopercentne názov tejto vzácnej skupiny. Najprv trošku blízkej histórie od váženého Pavla Ursínyho: Podľa návrhu prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD. členky a členovia Ev. cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyšili v priebehu 6 rokov 17 panelov (dopĺňam ja: zachytili pritom veľkú časť histórie ECAV). V októbri 2017 sa konala výstava v budove SND v Bratislave pri príležitosti 500. výročia vystúpenia Martina Luthera v chráme vo Wittenbergu. V januári 2018 som nafotil túto výstavu v Modre. Avšak ani bulletin, ani pripojený text nedokázal uspokojiť moju zvedavosť, čo je vlastne predmetom vyšívanej histórie:...

Blahoželanie novému biskupovi VD ECAV

Inštalácia biskupa Východného dištriktu  03.02.20  Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD  Spravodajstvo Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku má nového biskupa. Petra Mihoča do funkcie inštalovali v nedeľu 2. 2. 2020 v Chráme sv. Trojice v Prešove za účasti hostí z domova aj zahraničia. Program slávnostných bohoslužieb v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia. Ordinovaní evanjelickí duchovní do chrámu vstupovali s hudobným sprievodom Posaunenchoru, v slovenskom prostredí unikátneho cirkevného súboru dychovej  hudby. Zhromaždenie v Chráme sv. Trojice privítal Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu.  Vystúpili spojené spevokoly cirkevných zborov Bystré, Hanušovce, Prešov a Zlaté pod dirigentskou taktovkou kantora Martina Tipula. Inštalovaný si...

BODNÁR, JÚLIUS

    Július Bodnár         (Prvý dekan /správca/ Theologickej vysokej školy ev.a.v.cirkvi na Slovensku v Bratislave )      Július Bodnár sa narodil dňa 8. októbra 1870 v Uderinej. Bol prvý a jediný syn Samuela a Zuzany, rodenej Bertanovej. Otec bol od roku 1861 učiteľom a notárom v Uderinej (okres Lučenec). Matka, dcéra mlynára, pochádzala z Prenčova. Podľa jeho vlastného svedectva “matka mu bola prvým profesorom teologie, lebo ho naučila modliť sa, ale aj spievať nábožné piesne, do chrámu chodiť, po kresťansky myslieť i cítiť”. U patriarchálneho starého otca Michala Bodnára mu boli vštepené prvky slovenského národného...

ROY, VLADIMÍR

                         Vladimír Roy – spomienka pri 80.výročí smrti (17.4.1885 – 6.2.1936)   S úctou a obdivom sa zastavujeme pri 80. výročí smrti významného slovenského básnika Vladimíra Roya. Bol najmladší z troch vnukov J.M.Hurbana, ktorí mali meno Vladimír. Narodil sa v rodine evanjelického farára a seniora Pavla Roya 17.4.1885 v Kochanovciach. Royovci pochádzali z hugenotskej rodiny, ktorá sa prisťahovala koncom 17.storočia na Slovensko. Matka Vladimíra Roya sa volala Božena a bola druhorodenou dcérou J.M.Hurbana. Narodila sa na moravskej Rusave počas revolúcie v r. 1848. Dlhoočakávaného potomka rodičia zahrnuli láskou a...

Zlatý fond slovenskej literatúry

http://zlatyfond.sme.sk/ – na tejto stránke dobrovoľnícka komunita naskenovala a prepísala veľa kníh slovenskej klasiky. Medziiným je tam aj veľa literárnych diel, biografie pamätí od evanjelických farárov alebo iných evanjelických osobností. Zoznam diel podla osobností: http://zlatyfond.sme.sk/autori#P Napríklad: Spomienky Michala Bodického na farárske roky dávajú pekný obraz o živote v evanjelickej cirkvi na prelome 18. a 19. storočia. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1311/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-I/1 Dennik J.M.Hurbana z meruôsmych rokov: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1220/Hurban_Dennik/1 Zivotopis M. Luthera spracovany ev. biskupom Karlom Kuzmanym: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1804/Kuzmany_Zivot-Dr-Martina-Luthera/1 Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1139/Simonides_Vaznenie-vyslobodenie-a-putovanie-Jana-Simonidesa-a-jeho-druha-Tobiasa-Masnika/1 a veľa iných zaujímavých diel.