Rakúska synoda ev. a. v. a h. v. kritizujú TTIP

Stanovisko k plánovanej transatlantickej obchodnej dohode medzi EÚ a USA (TTIP) vyjadrila Generálna synoda Evanjelickej cirkvi a.v. a h. v. ,ktorá zasadala vo Viedni od 8. decembra 2015. V stanovisku sa o .i.  požaduje zachovanie úcty, ochrany a podpory ľudských práv , základných slobôd a demokracie .  S tým je spojená požiadavka na “ zachovanie demokratických a právnych štátnych princípov.“  V dokumente sa Generálna synoda vyslovuje proti privatizácii v dôležitých oblastiach verejného života.  „Súčasné a budúce služobné výkony pre verejnú starostlivosť bytia ako je zásobovanie vodou, zdravotné a sociálne služby, sociálne poistenie a vzdelávanie, musia byť v oblasti použitia TTIP vyňaté.“ Ďalej sa...