Oznam z GBÚ:Personálne zmeny v ECAV

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku- november 2019  02.12.19  Referát ľudských zdrojov, personálne oddelenie  Z GBÚ Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 11. 2019 – do 01. 12. 2019 Za zborových farárov boli zvolení:Mgr. Michal Zajden, PhD. (námestný farár v CZ Banská Bystrica-Radvaň) – do CZ Banská Bystrica – Radvaň, ZVS – ZD, (voľba dňa: 06. 10. 2019, právoplatnosť voľby dňa: 22. 10. 2019) Mgr. Ľuboš Činčurák (zborový farár v CZ Kuková – ŠZS – VD) – do CZ Stará Turá, POS – ZD (voľba dňa:13. 10. 2019, právoplatnosť voľby dňa:28. 10. 2019) Za zborových farárov boli znovu zvolení:Mgr. Janka Uhlíková, zborová farárka v CZ Nové...

Pomoc z Nemecka pre GBÚ ECAV v Bratislave

Generálny biskupský úrad ECAV v Bratislave dostal z Nemecka dve výkonné kopírky. Na základe listu generálneho biskupa ECAV M. Klátika ich zakúpila Spojená evanjelicko-luteránska cirkev Nemecka (VELKD) a Spolok Martina Luthera v Erlangene.  Obe multifunkčné kopírky nahradia staré z rokov 2005 a 2010 , ktoré sú už opotrebované a často potrebovali opravy, a tým aj finančné investície na ne. Nové zariadenia budú slúžiť nielen pre GBÚ, ale aj pre Evanjelickú diakoniu a celú cirkev. Za poskytnuté dary poďakoval listom darcom zahraničný referent  GBÚ Samuel Miško. (www.martin-luther-bund.de)