135 výročie narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika

Mich 4, 1 – 5 – V posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy. 2Mnohé kmene poputujú a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 3On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť...

Motivácia kresťanov

Motivácia kresťanov 1 Pt 4, 7 – 11: “Koniec všetkému je blízko. Buďte teda rozvažití a na modlitby bedliví. (8) A nadovšetko verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. (9) Buďte vospolok pohostinní bez reptania. (10) Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. (11) Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč od Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc na veky vekov. Amen. “ Haleluja! Milí bratia a milé sestry v Pánovi...

Expozícia M.R.Štefánika je opäť otvorená

21.júla 2014- v deň 134.výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika, po trojmesačnej prestávke spôsobenej rekonštrukčnými prácami bola opäť sprístupnená expozícia M.R.Šteefánikav jeho rodisku v starej evanj. fare na Košariskách. Výstavu otvorila p.riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea SNR v Myjave Alena Petráková. Návštevníci môžu uvidieť rôzne predmety, ktoré sa viažu k životu a trgickej smrti M.R.Štefánika. Predmety z detstva, študentských rokov a mnoho predmetov, ktoré svedčia o jeho mnohostranných záľubách a profesii z oblasti vedy – atronomie, umenia, zbierok z cudzokrajnej etnografie, ale aj rôzne predmety z havárie lietadla a generálsku uniformu a iné. Z múzea sa dá pohodlne ísť...

Regionálna spomienková slávnosť na Bradle

Mesto: Brezová p.Br. a Myjava, obec: Košariská, Priepasné, Spolok rodákov M.R.Štefánika a CZ Brezová a Košariská-Priepasné Vás pozývajú na Regionálnu spomienkovú slávnosť na Bradle, pri príležitosti 94.výročia tragickej smrti gen.M.R Štefánika. Program: 16.30 . Slávnostné odhalenie repliky pylónov z ostrova Vava´u -centrum obce Košariská 17.00. Služby božie v evanjelickom kostole v Košariskách 18.15. Návšteva Múzea M.R.Štefánika v Košariskách 18.30. Fakľový pochod z Košarísk na Bradlo 19. 30 Slávnostné príhovory 19.50 Slávnostné zapálenie vatier Pri príležitosti 93. výročia tragického úmrtia generála Dr. Milana Rastislava Štefánika sa dňa 3. mája 2012 uskutoční Regionálna spomienková slávnosť na Bradle. Kyvadlová doprava: Autobusová stanica Brazová...

Čakanie na Pána

 "Pane môj prichádzaš k srdca môjho dverám voláš ma v každý čas na vinicu svoju prosím pokorne: daj nech neodpieram nezhŕdam milosťou danou ku pokoju.   Buď mojím svetlom v sveta tohto tmách buď mi zdrojom sily, istoty a viery keď tíško stojíš srdca mi pri dverách kiež sa ti tu v chráme dnes zverím". Amen   Zj.Jána 3,2O:"Ajhľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou!"Amen.    Pred vstupom do vzácneho, radostným očakávaním naplneného adventného obdobia je nám zvlášť blízke volanie nábožného...