Martin Orgoník – Kunovský – Mladosť — radosť

Mladosť, mladosť! Aká radosťpreplnená kvetami,prichádzajúc, čo jara hosťsvetom tým nás omámi. Ó jak krásne mladé časyčo radostí pôsobia!Ó čo je v nich všakej krásy,čo milých chvíľ pohodlia! Každý mladosť svoju uži –ale na to pamätaj,aby si bol pevný v bojisvetu pod moc sa nedaj! Bojuj smelo vždy a všade,bys‘ čo víťaz bol pravý,hľaď odolať každej zrade-tak večnej dôjdeš slávy.

Daniel M. Fakla – Víťazstvo slnka

Keď vstával som včas za letného rána,mliečna hmla ležala na jazere.Nebolo, ver, chýru o úsmeve,ním budí sa zem rozjasaná. Aj vŕšky, ktoré na úsvitesa kúpu vždy smelo v chladnej vode,aj vlaky pod nimi duniace na pochodezostali dlho neumyté. Jas slnka vhupol zrazu do nížin.Jak na povel zahral vtáčí orchester,až radosť sa liala z okrídlených pier.Hmla zmizla rýchlo kdesi do výšin… Tak býva neraz v ľudskej hrudi:Hmla hriechu, keď ju ťaží, dusí,ustúpiť raz aj ona musíSlnku duší, čo k láske budí.

Ladislav Fričovský – O Božom vetre (K Duchu Svätému)

Nie je ako ten, ktorý nadýma vlny mora, a predsa sa pred ním rozstupuje svet. Nie je ako ten, ktorý s rachotom kráča uprostred lesov, predsa bez neho nepohne sa prach. Nie je ako ten, čo zapaľuje zvony, a predsa kriesi život. Je ako vánok, ktorý opeľuje stromy, aby im z kvetov zažiaril plod. Bez neho sila nemá moci a láska má len vlčí zrak. Bez neho život rovná sa smrti. S ním slabosť na silu mení sa. Z rybárov rodia sa apoštoli. Z hriešnikov spravodliví, Bohatí z bedárov. Podobný je vánku, ktorému otvárame dvere, aby nám schladil čelo. A...

Martin Orgoník-Kunovský – Na Svätého Ducha

Príď i k nám, Duchu Svätý! v pravom svetle prebohatý, posvieť i na naše hlavy: ako dar Božieho Syna – pôvodom od Hospodina. Príď i k nám v mene Krista! viera naša nech je istá; nech nie je v nej pochybnosti, že prichádzaš od večnosti; nech veríme iste, smele: žes´ bol i v Kristovom tele. Príď i k nám, Duchu svätý! do sŕdc našich prebývati; udržuj v nich lásku stále, nech vzrastáme k Božej chvále, našim milým k potešeniu, cirkvi Krista k rozšíreniu.

Kristína Royová – Prosba

Ó Bože večný, nakloň ucho k nám; s pokorou k Tvojim padáme nohám!Ty si nás stvoril, Ty sám zdržuješ;len tým sme živí, čo nám daruješ,a v hrob klesáme, keď rozkazuješ. Ó Bože svätý, nakloň ucho k nám,s pokorou k Tvojim padáme nohám.Chceme Ti vďačne spievať žalmy chvál,že si nám Svojho Syna z lásky dala nás v Ňom sebe za ľud zvláštny vzal. Ó Bože dobrý, nakloň ucho k nám,v pokore k Tvojim padáme nohám;Obdar nás Duchom Svätým z milosti,bo chceme Tebe slúžiť v svätostia niet v nás sily, lásky, vernosti.

Kristína Royová – Láska

Ľúbim Ťa, ó, Pane svätý, ľúbimna veky sa len Tebe zasnúbim.Mimo Teba neni blaženostipre mňa v zemi, ani vo večnosti. Láska moja je len kvapka maláz vodopádu, čo hučí cez bralá.Tá Tvoja, jak more, prehlboká,a jak hory slávne, prevysoká! Kto pochopí Tvojho milovaniamoc, čo nezná medzí ni skonania!?Nepremerá dieťa ju časnosti,z večnosti, hľa, plynie do večnosti. Milujem Ťa, Láska večná, čistá,milujem Ťa, Spása moja istá.V Tebe samu s plesom norím seba,tak sa vznesiem v slávne ríše neba.