Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku Mt 2, 13, 23: Ó, Bože, kam ruka Tvoja nás sprevodí, popraj nám ochrany, popraj nám pohody. A keď nás skormútiš, žiaľ ťažký odstraňuj… Ó, Bože, v biedach ľud ochraňuj, ochraňuj!  Amen   Mt 2, 13 – 18: V Ráme je počuť hlas: plač, kvíľ a nariekanie… I v tento ťažký čas, keď zas rok začíname, a plače mnohá mať a kvíli mnohá žena – ó, pomiluj nás, Pane! A v tomto novom roku nech dosť už dopustenia. Amen ——————————————- Keď zrieme vierou dnes ku výšinám, ó, Kriste, Pane náš, daj síl...

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku: Mt 12, 46 – 50 V mene Tvojom, Synu Boží, v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju.. Posilni nás, žehnaj slovom  a veď k šťastiu v rou novom!  Amen ———————————————— Jedna krv a jedna kosť, jedna vôľa pre radosť – príjm nás, Kriste jediný, do tej svojej rodiny… Vedno v práci chceme vpred – zvládať hriech i tento svet, vedno v časoch potreby, vedno v sláve na nebi!  Amen   Lk 2, 21:...

Hviezdoslav: Na hore olivetskej.

 Na hore Olivetskej ( P.O.Hviezdoslav)                                                      “A sespívavše písničku,                                                     vyšli na horu Olivetskú.”                                                     Mt 26,30 Už za detstva, snáď, čo som prvý raz...

NA KVETNÚ NEDEĽU (M.Rázus)

NA  KVETNÚ  NEDEĽU   (Martin Rázus) Hosana, Kriste… kráčaš zas, keď svitá jari krásny čas, a pučia vnove ratolesti: Hosana…ó, čuj — vedľa cesty! To duše naše volajú, a zdravia Ťa a vítajú! Ach, postoj pri nás, pozhovej, síl treba doby do novej, a kto nám dá, ak Ty nie, milý, k pravému žitiu pravej sily? Ľud prosí  –  ľudu svojmu daj, a v biedach sám mu požehnaj! Na chorých povznes svoje ruky a uľav bôle, utíš muky, uzdrav… a biednym k boku staň, žič vyživenia – zlého chráň! Pomáhaj ľudu, keď zem orie doma…i tým, čo šli za more,...

Michal Slavka: „Ak“

Ak by som ráno oslepol, poslednú túžbu splň mi; Nech hviezdu vidím betlehemskú nad našimi stáť humny. Ak by som hluchým mal byť dnes, v prosbe sa srdce schveje: v hluchnúcom uchu anjelskej piesne nech akord zneje. Ak majú nohy zmeravieť, žiadam si, milý Pane, nech pobiede sa dotiahnem s pastiermi k Tvojej bráne. Tam čakať budem na Ruky, čo oči nám vymenia všetkým, ktorí sme čakali na ráno Narodenia!

Zlatica Oravcová: Čas spasenia

Dívam sa, dívam – staré obrázky Vybledlé slzou, spomienkami – – A ja len hyniem, hyniem bez lásky A denne leštím staré rámy. Ja leštím, leštím – zrazu zočím: Prevŕtal rámy črvotoč – – Slnko sa točí, Zem sa točí A ja len volám: Toč sa, toč! Tak točí sa to všetko vôkol Po miliardy našich liet – – A ryba pláva a lieta sokol A čas sa vráti, vráti späť? Nie, nevráti sa ani chvíľa A večnosť vieru ochráni – – A ja som srdce položila Pánovi môjmu do dlaní… Život môj Pán, nie som bez lásky I pre...

Martin Rázus: Nevädzi

Martin Rázus:                                                                                                  Nevädzi.                 “V ten istý čas išiel Ježiš v sobotu pomedzi zbožie a učeníci boli hladní; i začali trhať klasy a jesť. Keť to videli farizeji, povedali Mu……..”                                 ...

Bohu z Golgaty

Mária Rázusová Martáková: Bohu z Golgaty Ó, Kriste, milosť za naše kresťanstvo hmlisté, zem dobrú šliapať hodní viac nie sme! Srdce nám dusia myšlienky hriešne, mrzký čin potriesni ruky niekdy biele. Dávno poškvrnili svätosť sme nedele, zblúdili v spleti vlastného umu. Kriste náš, Pane, denne nečítane Tebe predávame. – Tŕňovú korunu za tridsať strieborných vrážame do čela, bijeme zúrivo i s jemnosťou dravou, by nad Tvojou hlavou pieseň utrpenia nikdy nedoznela.- Ježiši z Golgaty, prv ešte, než sa deň obráti nie tri, lež stokrát Ťa pred smrťou zaprieme – a Ty hľadíš, hľadíš na divoké plemä a lásku bičuješ ťažké...

Rilke A. M. – Advent

RILKE R.M. ( 1875 – 1926) – Advent Vietor sťa pastier v zimnom lese snehové vločky ženie vpred; jedlička tuší, že sa zatrbliece už skoro v žiari sviec. Ku bielym cestám naklonená načúva, vetru vzdoruje. Zažiariť už je pripravená v tej noci, ktorá svätou je.