Reformácia ̶- udalosť, ktorá zdôraznila Božie Slovo

SOLA SCRIPTURA Mnohí dnes nechcú čítať ani počúvať celé Božie slovo, ale vyberajú si z neho, vystrihujú si z neho niektoré pasáže, iba tie ktoré sa im páčia a vyhovuje. Mnohí sa mu vysmievajú, znevažujú, spochybňujú, znehodnocujú aj ho odmietajú a nerešpektujú, mysliac si, že ich obmedzuje v rozkvete a sebarealizácii. Aj preto sme si v našej spoločnosti vytvorili taký obraz cirkvi, ktorá je obdivovaná, ktorá je spoločnosťou akceptovaná a uznávaná aj keď možno na samom okraji spoločnosti. A zakladáme si na tom, že všetkými sme prijímaní, uznávaní, obdivujú nás, zúčastňujú sa na našich oslavách a na našich podujatiach. Niečo nie je v poriadku, keď si cirkev užíva uznanie. Uznanie...