Reformácia nie je reforma

„K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, kiež nikdy nie som zahanbený! Zachráň ma svojou spravodlivosťou! Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni! Buď ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil! Lebo Ty si mi skalou a mojím hradom, pre svoje meno veď ma a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mojím útočiskom. Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný.“ Ž 31, 2-6 Reformácia nie je a nemôže byť jednorazová záležitosť. Nie je to uzavretá kapitola, na ktorú slávnostne spomíname. Reformácia – obnova začína tým, že človek spozná Ježiša...