Stretnutie mladých vo Valencii

Už v poradí 38. stretnutie mladých kresťanov z 52 krajín sa konalo od 28. decembra do 1. januára 2016 v španielskom meste Valencia. Stretnutie organizovalo ekumenické spoločenstvo bratov z komunity Taizé. Na stretnutí bolo prítomných do 30 tisíc mladých. Modlitby a spevy boli zamerané za svetový mier a solidaritu k biednym a núdznym. Brat Alois, vedúci komunity, vyzval na jednoduchý spôsob žitia, menej konzumu a viacej solidarity. Budúce koncoročne podobné stretnutie sa bude konať v hlavnom meste Lotyšska Rige. ( www.evangelisch.de)

Kristus posilňuje!

Kristus posilňuje! I v novom roku slovo Tvoje nech osladí nám žitia boje!… Nuž žehnaj nám dnes, keď sa káže a s láskou srdce k srdcu viaže! Ó, žehnaj, Bože, nech nám mannou a na kvet duší rosou rannou – nech sýti nás a dvíha denne!… Tak ideme vpred v Tvojom mene. Amen (M.R.) F 4, 10 – 13: “Veľmi som sa zaradoval v Pánu, že sa už zase raz rozhojnila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. (11) Nehovorím to preto, akoby som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil pristávať na tom,...

Adventní kázání

První čtení: Lukáš, 18,8: „…Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Čtení ke kázání: Jan 1,10 -11: „Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.“ Kázání: Milé sestry a drazí bratři, Ježíš jakožto Syn Boží se podílel na stvoření světa a lidí, v první kapitole knihy Genesis tak čteme: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh...

Emanuel – Boh s nami

Boh s nami Jak anjeli i my dnes Ti k chvále spievame, jak pastieri i my dnes k Tebe pospiechame, ó, Kriste narodený, – nám lásky zo skvostov udeľ a rozveseľ nás, Ty, svojou prítomnosťou! Amen. Mt 1, 18 – 23: “Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.(19) Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. (20) Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov,...

V BOŽOM MENE !

V BOŽOM MENE ! (Martin Braxatoris) V Tvojom mene, Pane náš a Bože! Predivný – to je Tvoje sväté meno. Čokoľvek priniesť budúcnosť nám môže: od Teba príde – Tebe poručeno! Predivne ruka Tvoja ľud svoj vodí nie kvietím len, no zavše tŕnim práve – Nuž veď nás, bárs aj cez oheň a vody, veď cesta kríža iste vedie k sláve. V Tvojom mene – Radca Tvoje meno. Kto poradí, kto ukáže nám cestu, po ktorej by sme isto, nemýleno šli k nebeskému spásy večnej mestu? Kto z rozpakov a z bludu vypomôže? Kto v tmách dá svetla, jehož cestou...

Stretnutia veriacich v cz ECAV Sv. Jur -advent, Vianoce, Silvester, Nový rok,..

Srdečne Vás pozývame na naše strtetnutia do cz ECAV Svätý Jur takto: 11. dec. -utorok a 14. dec. piatok – adventná večiereň o 17.00 hodine 3. adv. nedeľa 16. dec. : -9,30 hl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. nešpory 18. dec. -utorok a 21. dec. piatok -adv. večiereň o 17.00 hodine; 4. adv. nedeľa 23. dec. : hl. SB o 9,30 hod. ; 15.00 hod. – nešpory; 24. dec. Štedrý večer – SB o 16.00 hodine; 25. dec. 1.sl. vianočná : sl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. vianočný večierok; 26.dec. 2. sl. vianočná: SB s VP o 9,30...

Vyšlo slnko spásy

                                                        Vyšlo slnko spásy S Tebou, Pane Ježiši, Pastieru náš drahý, chceme kráčať, posvätiac Tebe srdca snahy. S Tebou… lebo vieme keď pôjdeš nám po boku, nemáme sa čoho báť v tomto novom roku!  Amen   Lk 1, 76-79:     “A ty, dieťaťko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu. (77) a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy (78) zo...