Vody

Vody stvorenia 1 M 1, 2: “Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa nad vodami”. Amen            Pred časom vysiela Slovenská televízia reláciu s názvom: Mojich desať divov. Pán Milan Lasica, ktorý bol tiež do relácie pozvaný ako “svoj” prvý div uviedol – vodu. Tým sa mi stal ešte viac sympatický ako predtým práve pre výber, ktorý už dávno zaujal aj mňa. Voda je iste divom pre mnohých a preto je vhodné o nej povedať niečo aj na základe svedectva Písma svätého. Pôstny čas je osobitne vhodný k...

Duch Svätý – Paraklétos

                                                                    Duch Svätý – Paraklétos Učiň si príbytok svoj v nás, Pane, pre lásku tú, tým slovom Tvojím v srdciach zažnutú, Pre Tvoje veľké, veľké zmilovanie! Pre veľkosť bôľu – diela, praj i nám svojho Ducha Tešiteľa, chvíle tejto pre velebu zdvihni nas z prachu zeme, zdvihni k nebu!  Amen  (M.R.) Slávnostné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia a sestry v Pánovi! Svätodušné slávnosti sú oslavou Ducha Svätého a...