Vojaci SA a duchovní MyS o Štefánikovi

Predbežný program Medzinárodná konferencia „Fenomén Štefánik“ spojená s rokovaním hlavných vojenských duchovných V4 Miesto konania: Hotel Štefánik, Myjava; Košariská; Mohyla na Bradle Termín 13.5.-14.5.2019 Organizátor: Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Časť A: 13.5.2019 – Rokovanie V4  (Hotel Štefánik, Myjava) 10:30 hod. Privítanie, úvodné slovo, predstavenie programu (UEPS)10:40 hod. Bilaterálne a multilaterálne aktivity (púte) v rámci V4 (UEPS)11:00 hod. Prednáška VHÚ SR – M.R. Štefánik, historický pohľad11:45 hod. Prednáška dekan VePS – M.R. Štefánik, teologický pohľad12:30 hod. Ukončenie I. bloku konferencie (UEPS) Časť B: 13.5.2019 – Výstup na Mohylu (Košariská; Mohyla na Bradle; Hotel Štefánik Myjava) 15,00 – 15,30 hod – presun do...

Dušan Miko: Cesta

Tá cesta žitia nášho raz rovná je, raz krivoľaká, na tom svete tak to býva, človeka na nej všeličo láka.   Tá cesta žitia nášho raz mokrá je, raz suchá, chvíle radosti na nej sú a v žiali?- Bože, vylej ducha.   Tá cesta žitia nášho raz čistá je, raz blato, bolesti duše, tela na nej sú, však zdravie mať – to zlato.   Tá cesta žitia nášho raz taká je, raz taká a ten, čo na nej pred Pánom skloní sa, toho na jej konci začiatok čaká.

Dušan Miko: Keď

Keď v žitia búrkach stojím a neviem cesty ďalej, svet okolo ma ničí, Bože – prispej mi viery pravej.   Keď srdce mám veľmi zronené a východiska nemám, mamonu svetskú nehľadám, Bože – ja vždy Teba mám.   Keď zloba ľudská ma obklopuje a hrozné úklady strojí, cítim sa sám uprostred ľudí, Bože – pri mne Tvoja láska stojí.   Keď som ako štvaná zver a číha na mňa diabol. vtedy k Tebe sa modlím, Bože – daj by som len Tvoj bol.   Keď zídem z cesty k hriechu a hľadám naspäť správny smer, ku pokániu sa navrátim, Bože – kajám sa, hriešny, to mi ver.

Zomrel ev.farár Ján Kachnič

Zomrel Ján Kachnič Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. F 1,21 S hlbokým žiaľom oznamujeme,  že dňa 10. apríla 2019  po ťažkej chorobe zomrel vo veku 80 rokov  náš manžel, brat, krstný otec  Ján Kachnič  evanjelický a. v. farár v. v.  Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 16. apríla 2019  o 9.00 hod.v Čelovciach pri Krupine  a o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vrbovciach.  Zarmútená manželka, sestra a krstná dcéra s rodinou

Dušan Miko: Lodička ECAV

Kam sa to plavíš lodička ECAV na vlnách sporov namiesto lásky. Prečo musia mať tí tvoji verní miesto radosti na čele vrásky ? Kam až doplávaš lodička ECAV k prístavu – k Bohu či neminieš cieľ? Neistá plavba i vody zradné mnohí by k cieľu po súši šiel. Zachráň nám Bože našu lodičku nech sa na žitia mori nepotopí a ak by do nej zatiekla voda nech zdvihne nás mocná ruka Tvoja a Tvoja náruč pevne uchopí.