Nezmenené Augsburské vyznanie

Augsburské vyznanie je tak vážne a dôležité pre našu cirkev, že ho všeobecne nazývajú zreničkou cirkvi a preto každý evanjelik by sa mal popri svätej Biblii aj s touto našou knihou zaoberať a oboznámiť s naším učením. Názov tohto vyznania pochádza od mesta Augsburg v Bavorsku, kde 25. júna 1530 v sobotu poobede o tretej hodine na ríšskom sneme podali a predložili cisárovi Karolovi V. luteránski nemeckí prívrženci, panovníci a ostatné ríšske stavy svoje vyznanie. Nemecký cisár v zvolávajúcej ríšskej listine oznámil aj témy porady, medzi ktoré umiestnil okrem vojny proti Turkovi aj náboženskú otázku: „aby sa medzi nami láskavo a...

Najlepšia chvála

Snáď každý človek sa rád s niečím chváli a zakladá si na tom. Dieťa sa chváli hračkou, hoci bezcennou, roľník s chválou ukazuje na svoje pole a do svojich stajní, boháč sa pýši s drahokamami, autami, domami, matka svojimi deťmi, a starec rád vyrozpráva čo vykonal. A je zaujímavé všimnúť si, čím sa ľudia pýšia. Z toho vybadáme, v čom vidia len to najlepšie na svete, a čo v nich samých asi je. Prorok Jeremiáš hovorí (9, 22-23): „Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom! Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že...

Pilátova pravda

Poznáme ju všetci, tú Pilátovu pravdu,: lotra prepustil, a Nevinného vydal na smrť kríža. Veď, ako náš ľud hovorí, pravda je taká, akou ju páni spravia; a Pilát bol dosť veľký pán, aby si takéto niečo bol mohol dovoliť. Nejeden človek je presvedčený, že len to je pravda, čo on robí, píše, hovorí; všetko ostatné je len mam a klam. Takému človeku venujme pár slov. Ty o slove Božom, o Písme svätom, o symbolických knihách píšeš tak, ako keby naši veriaci, ba ako by ani farári, o tomto našom každodennom duchovnom pokrme,  pred tvojim príchodom nikdy nič nepočuli. Robíš sa...

Povolanie ako div

Mt 9, 9 -13:    “Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka, menom Matúša, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.    (10) Potom sedel v dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. (11) Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? (12) Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. (13) Choďte ateda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov”. Amen    Bratia...

Slovenský evanjelický preklad Biblie – diskusia

Všimol som si, že vydanie staršej Biblie ktoré mám, má iné formulácie ako napr. webstránka, ktorá uvádza Evanjelický predklad: Napr. https://biblia.sk/citanie/sep/rim/3 24 verš: „ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,“ v mojej tlačenej verzii: 24 verš: „ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježiši,“ Podobne vidím kopu drobných úprav ktoré nemenia význam ale skôr upravujú gramatické formy. Zaujíma ma: 1) kto a ako schvaľuje preklad oficiálny Biblie v našej cirkvi a 2) kedy boli tieto zmeny urobené a či je nejaký oficiálny prehľad čo všetko sa zmenilo.