Z Augsburského vyznania: 4. O Ospravedlnení

„Ďalej učíme, že odpustenie hriechov a spravodlivosť pred Bohom nemôžeme dosiahnuť vlastnými zásluhami, skutkami a zadosťučinením. Odpustenie hriechov dostávame a pred Bohom sme ospravedlnení len z milosti pre Krista vierou, keď veríme, že Kristus trpel za nás a že pre Neho nám bude hriech odpustený, spravodlivosť a večný život budú nám darované. Boh chce túto vieru uznať za spravodlivosť, ktorá platí pred Ním a započítať ju – ako to hovorí Pavel v 3. a 4.kapitole Listu Rímskym.“

„Od Písma Svätého k Youtube. Evanjelium v dobe médií.“

Prednáška prof. Dr. Hansa Jürgena Luibla, profesora pre kresťanskú publicistiku z Univerzity v nemeckom Erlangene, predstavená na Teologickej konferencii ECAV na Slovensku 2. októbra 2019 v Poprade. Reformácia ako mediálna revolúcia Reformácia ako mediálna revolúcia –  to znie hrozne a bojovne. Ale existujú aj mierne revolúcie, ktoré dokážu zmeniť celý svet. A pravdepodobne sú to zmeny, ktoré nám otvárajú veľké voľné priestory. Reformačná mediálna revolúcia začína v tichosti, vianočnou piesňou Martina Luthera. „Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring’ euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel Davon ich sing´n und sagen will.“ „Anjeli z...

Stretnutie žien MyS na Myjave

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica Spravodajstvo V nedeľu 22. septembra sa v evanjelickom kostole v Myjave zišli ženy Myjavského seniorátu na svojom každoročnom stretnutí. Treba povedať, že prišli aj viacerí muži. Všetkých hostí privítali domáce farárky Jaroslava Mišiaková a Monika Černeková a zároveň vyzvali aj ku krátkemu úvodnému duchovnému stíšeniu. So zaujímavou prednáškou o ženách Starej Zmluvy prišla sestra farárka Jana Ilčisková zo Štítnika.V úvode použila citát z Talmundu: „Žena pochádza z mužovho rebra. Nie z chodidla, aby sa po nej šliapalo. Nie z jeho hlavy, aby bola dokonalejšia, ale z boku, aby bola rovnocenná. Spod ramena, aby bola chránená....

Národný pochod za život 2019

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa stotožňuje s manifestom Národného pochodu za život 2019. Účasťou tajomníka generálneho biskupa Borisa Mišinu na podujatí, vyjadrila ECAV súhlas s názormi a požiadavkami, ktoré pochod inicioval. Manifest prinášame v plnom znení. (zdroj: TK KBS)Manifest Národného pochodu za život 2019My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestov predchádzajúcich pochodov, ktoré sa uskutočnili 22. septembra 2013 v Košiciach a 20. septembra 2015 v Bratislave; sme sa už po tretí raz zišli, aby sme v našom hlavnom meste verejne vyjadrili presvedčenie, že:• život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po...

GBÚ oznamuje: Zomrel Dušan Vagaský

 29.08.19  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Oznamy Pán Boh si dňa 28. augusta 2019 povolal z tejto časnosti do večnosti brata Ing. Dušana Vagaského, bývalého riaditeľa Generálneho biskupského úradu. Zomrel vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude 2. septembra 2019 o 15:00 hod. v ev. a. v. kostole vo Vyšnom Žipove. Pozostalej rodine vyprosujeme veľa síl a Božieho požehnania.  Vyslovujeme úprimnú sústrasť pozostalým a pripájame sa k potešujúcim prosbám.