Na Myjave sa činia

Na Myjave pripravujú festival pre celú rodinu 07.08.19 Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka Príbeh MYfestu sa začal v srdci jedného mladého kresťana, ktorý mal túžbu sprostredkovať ľuďom z našich krásnych kopaníc radosť z Božieho slova a hudby. Preto neváhal a vydal sa hľadať podobných nadšencov, aby sa táto myšlienka mohla stať skutočnosťou. S Božím požehnaním sa pre tento nápad nadchlo viacero mladých ľudí, pochádzajúcich z rôznych kresťanských cirkví, ktorých spája to najdôležitejšie a to viera v Boha. A tak vznikol jedinečný organizačný tím s jednotnou víziou, odhodlaný vytvoriť perfektný festival! MYfest je určený pre všetky vekové kategórie, a preto si tento...

Uznesenia Synody ECAV 2019

GBÚ ECAV informuje verejnosť: Uznesenia Synody ECAV na Slovensku zo zasadnutia v dňoch 21. – 22. 06. 2019 v Prešove K bodu rokovania 02: Schválenie programu synody Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje časový a obsahový program svojho zasadnutia 21. – 22. 06. 2019. Hlasovanie:PRÍTOMNÍ: 59 ZA: optická väčšina PROTI: NEHLASOVALI: Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté. K bodu rokovania 04:Oboznámenie s rokovacím poriadkom a jeho schválenie Uznesenie 04-01 Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie, že na svojom rokovaní v dňoch 21. 06. a 22. 06. 2019 v Prešove sa bude riadiť Zásadami rokovania na Synode ECAV na Slovensku, ako boli...

Zomrel Doc.Dr.Miloš Kovačka, PhD.

Zomrel Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD.  06.08.19  Predsednísctvo ECAV  Stanoviská a vyjadrenia So zármutkom v srdci sme prijali správu o úmrtí významného historika a vzácneho človeka Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD. Predsedníctvo ECAV vyslovuje úprimnú sústrasť manželke aj synom s rodinami. Bibliograf, historik knižnej kultúry a cirkevných dejín. Je významným riešiteľom štátnych vedeckovýskumných úloh v oblasti projektovania národného knižnično-informačného systému Slovenskej republiky. V rokoch 1991 – 2011 pôsobil ako riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice a v rokoch 1999 – 2010 ako učiteľ v odbore dokumentácia kultúrneho dedičstva a cirkevných dejín na Univerzite Mateja Bela, Žilinskej univerzite a v Biblickej škole...

Dôsledok viery a dôsledok nevery v Božie slovo

         Dôsledok viery a dôsledok nevery v Božie slovo Lk 16, 19 – 31: “Bol bohatý človek, obliekla sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. (20) A bol akýsi chudobný muž, menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý (21) a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. (22) Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč, a pochovali ho. (23) Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v...

Výplata cirkvi

Téme nového zákona o financovaní cirkví sa venovali aj médiá. Ponúkame vám reláciu „Zaostrené“ z dielne Rádia Lumen o financovaní cirkví a náboženských spoločností po novom. O tom, čo prináša návrh zákona z dielne ministerstva kultúry sa rozprával redaktor Ján Heriban so svojimi hosťami: výkonným sekretárom KBS Antonom Ziolkovským a Jánom Juranom riaditeľom Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR. Relácia sa začína v 8. minúte. https://www.lumen.sk/archiv-play/112069

Oslavy 139.výročia narodenia M.R.Štefánika

Pripomenú si 139. výročie narodenia M. R. Štefánika  15.07.19  Mgr. Zuzana Durcová, zborová farárka Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská – Priepasné  Pozvánky Cirkevný zbor Košariská – Priepasné Vás srdečne pozýva na oslavy 139. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika, ktoré sa budú konať dňa 21. júla 2019 v Košariskách.   Program: 9.30 hod – slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole11.00 hod – slávnostný akt pred rodným domom M. R. Štefánika13.00 hod – otvorenie výstavy „Generál na javisku“ (evanjelický kostol)13.00 hod – 16.30 hod – scénické prehliadky s M.R. Štefánikom (Múzeum M.R. Štefánika)13.15 hod – prednáška „Štefánik v divadelných podobách“ (evanjelický kostol)15.00...