Spasenie, ospravedlnenie a viera

Moderný kresťan zápasí s otázkou: Ako učiniť cirkev atraktívnejšou? Ako prilákať mladých? Človek má na perách každodenne mnohé otázky, ale otázka: Ako byť ospravedlnený pred Bohom? by mala byť najväčšou a celoživotnou otázkou pre každého kresťana. V súčasnosti sa však málo kresťanov ňou zaoberá. Ako teda môžeme získať spásu? Toto je jedna z najťažších, ale zároveň aj jedna z najpodstatnejších otázok v živote človeka. Všetci kresťania vedia, že spása je jedine v Ježišovi. Teda problémom nie je pre kresťanov to, kde je spása alebo či je v Kristovi. Problémom pre kresťanov je: ako získať spásu a požehnanie, ktoré nám dáva Ježiš?...

Jozef Gašparík – Leštinský – Na pamiatku reformácie

Kriste, Ty si Svojim Slovom nepriateľov pokoril a do bludov zavedenú cirkev Svoju obnovil: obnov i dnes vetché rúcho Svojej, drahej nevesty, ktorá upí v ťažkom jarme nesčíselných neresti. Pokor, Kriste, nepriateľov vonkajších i dnukajších, dopraj Svojej drahej cirkvi časov lepších i krajších: priveď Svoj ľud zablúdilý pod Svoj večne svätý kríž a čím diaľ sme my od Teba, tým bližšie sa k nám Ty blíž. Obnov, Kriste, v srdciach našich lásku k Slovu Svojemu a prebuď nás zo sna smrti sám k životu novému, by sme žili, ako sám chceš, v svetle Tvojom chodili: daj by sme sa v...