Heslo na r. 2019: „Hľadaj pokoj a snaž sa oň!“ (Ž 34,15)

„Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ Rim. 5,1 „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši.“ Fil. 4,7   V týchto veršoch sa rozpráva o dvoch druhoch pokoja. O pokoji s Bohom a o Božom pokoji. Pokoj s Bohom znamená mať v poriadku vzťah s Ním. Ten, kto je ospravedlnený z viery, má medzi Bohom a sebou v poriadku všetko. Pretože je vykúpený z hriechu, neexistuje nič, čo by tomu bránilo. Nič, čo treba napraviť. Preto má stále v každom čase otvorený prístup k Bohu vo svojich modlitbách. Boží pokoj je ovocie a dôsledok toho, že máme pokoj s Bohom. Prichádza do nášho srdca. Ochraňuje...

Na prahu nového roka – Zlatica Oravcová

Na prahu novej komnaty, v paláci, ktorý menuje sa Čas, pokľaknime! A nechže kvitnú záhrady! Nech žiari jas a zreje klas aj teraz v zime…! Nech oko sa nám zahľadí do výšin prevysokých, do diaľok preďalekých, do Lásky Preláskavej… Ó, Duchu Svätý, dobrý, ku nám zavej a vyslyš tých, čo prosia! Milosti Tvojej padá rosa… A keď nastane doba bezčasová, prosíme vrúcne prijmi nás do nebies paláca, do ríše nevídaných a neslýchaných krás. Ó, prijmi do Domova…!  

Novoročný vzdych – Zlatica Oravcová

Ó, Bože, Viac lásky, ako bolo vlani, viac lásky v sebazapieraní, viac lásky v skutkoch a či slove. Každému slúžiť pohotove – Viac lásky čistej bez pretvárky, odhodiť zažltnuté hárky závisti, sebectva a klamu a lásku chovať odhodlanú. Na obeť svätej poslušnosti – viac lásky, menej úbohosti prosíme všetci pokorne v Ježišovom mene… Ó, Bože, viac viery planúcej a živej, nech kvitne všetko spravodlivé, viac viery v zasľúbenia Tvoje, nech zmiznú svárov nepokoje – viac viery v Tvoju božskú lásku, odpoveď čakať na otázku od Teba vždycky v tichej bázni, viac viery v našom srdci zažni, viac viery v milosť,...

Svetozár Hurban Vajanský – Vianoce

Borí sa už starý svet, schne a vädne; duchu nepomáha vzlet, stlie a padne! Rímska stavba padá v rum, hynie systém múdrych dúm! Už sú na dne, už sú na dne! Zlato tratí vábny lesk, život cenu; čuješ všade bôľny stesk: Zmenu! Zmenu! Márnosť všetko, hnis a prach, múdrym iba samovrah! Svety stenú, svety stenú! Narodil sa Kristus Pán! Radujme sa! Sám Boh zišiel v zemský stan: veseľme sa! Zatíchol už bôľny ston, nový v svety zvučí tón – po nebesá, po nebesá!

Vianoce, radostné Vianoce – Fedor Ruppeldt

Keď som bol dieťaťom, Ježiška čakal som a On vždy prišiel i s vianočným stromčekom. Vianoce, radostné Vianoce! Keď prešli tie letá, musel som do sveta… Duša vás spomína, V túžbach k vám zalieta Vianoce, detinské Vianoce! Keď ťažkosť odvekú bolestí a hriechu prenášam, Kriste môj, daj mi na potechu Vianoce, pokojné Vianoce! Keď prídu úzkosti a smrti bolesti, popraj mi, Bože môj, z otcovskej milosti Vianoce, nebeské Vianoce!