Jozef Gašparík-Leštinský – Tečú časy

Tečú časy, ako rieka ta, do mora večnosti, rok za rokom preč utieka do ďalekej prešlosti: i dnes práve ta sa sberá a od nás preč sa odberá rok na odchod hotový a príde nám rok nový. Tečte časy, tečte stále, dľa Božieho zákona, a my žime k Božej chvále, každý z nás nech tak koná, by žil s bližným v dobrej shode, v cirkvi, vlasti i v národe a mal srdce, ako chrám: tak to chce mať Pán Boh sám. 1897