Stratená radosť

Je skutočnou pravdou, že mnohí novoobrátení duchovne žijú viac zo svojich blažených pocitov ako skrze živú vieru. Dokiaľ takéto pocity majú svoj zdroj len v duševných dojmoch a nie v spojení s Kristom skrze vieru, stratia sa neskôr viac a viac podľa toho ako sa nakloní pohyblivé more ich duševnej citlivosti a nálady, alebo kam ich strhnú iné smery. Keď takéto blažené pocity pominú dostanú sa kresťania často do skutočných duchovných nedostatkov, ťažkých pochybností a temností. Nepriateľ ich duší potom rád zužitkuje ich ťažké postavenie, a chce ich zviesť k tomu, aby pochybovali o svojom vykúpení, aby ich tak znova mohol podľa...

„A všetci spoločne opášte sa pokorou“ (1Pt 5,5)

Stará legenda, ktorá má hlboký duchovný význam nám rozpráva; Diabol raz mocne napadol svätého muža na jeho dlhej osamotenej ceste. Ale všetko namáhanie zlého nepriateľa bolo daromné. Nakoniec povedal: „Či vieš, prečo ti nemôžem spraviť nič zlého? Myslíš si snáď, pretože sa mnoho postíš, nedopraješ si spánok a ťažko pracuješ? To všetko mi neprekáža premôcť ťa, bráni mi v tom jedine tvoja veľká pokora. Dokiaľ ňou budeš odetý, nemajú moje zbrane nad tebou moc.“ — Pokora je neviditeľné, bezpečné vyzbrojenie, ktoré nás chráni pred útokmi nepriateľa. Aby sme ju dosiahli, musíme prísť k Pánovi, ktorý o sebe povedal: „učte sa odo...