Éngedí

Hádam si pomyslite, čo týmto cudzím slovom chce autor povedať. Možno ani nebudete mať chuť čítať článok, ktorý má takýto názov. Ale pozývam vás, aby ste sa do obsahu týchto riadkov úplne ponorili, lebo je to slovo v príhodný, pôstny čas. Žijeme na počiatkoch doby, na ktorú sa vzťahuje slovo Pána Ježiša, ktorý svojich učeníkov varoval: „Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! – neverte!“ — Prečo? Pretože „povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.“ (Mt 24, 24). Teda v týchto nebezpečných časoch ma nám veľmi...

Múdre dieťa a kráľ blázon

„Lepší je chudobný, ale múdry mladík, než starý, ale bláznivý kráľ, ktorý si nechce dať poradiť.“ Kazateľ 4,13 Podľa názvu by sa mohol niekto domnievať, že si tu prečíta rozprávku. Ale vidíme, že je to slovo Písma a tam nie sú rozprávky. Náš text teda hovorí o kráľovi a o dieťati a je v ňom povedané, že dieťa je na tom lepšie než kráľ. Všimnime si bližšie, lebo tu zaiste nejde o každé dieťa, tak ako tu nejde o každého kráľa. Aké dieťa je na tom lepšie než kráľ? Dieťa chudobné a múdre. A aký kráľ je na tom horšie, než chudobné...

Svetlo v príbytkoch

Božie súdy sa znášali nad Egyptom: Egypt bol bitý pre Faraónovu tvrdošijnosť a hriechy egyptského ľudu. Prichádzala rana za ranou; vody sa zmenili na krv, — žaby, komáre, muchy, mor na dobytok, vredy na ľuďoch a zvieratách, hrozný ľadovec, kobylky, a pred poslednou najstrašnejšou ranou — usmrtením prvorodených Egypťanov — nastala hustá tma nad celým Egyptom. Bola tak hustá, že nevidel jeden druhého, a „tri dni sa nikto neodvážil pohnúť z miesta.“ (2M. 10, 23) Len v krajine Gošen nebolo tmy. Všetci Židia mali svetlo vo svojich príbytkoch. Hľa, akým mocným sa tu dokázal Boh! Učinil zreteľný rozdiel medzi svojím...

Tomáš Gáll – Pane, zmiluj sa…

Každého rána sľubujem si,že cestou Tvojou budem chodiť.V modlitbe tíško k Tebe vzdycháma prosím: Pane, ráč ma vodiť. Potom však denný virvar žitiama vlečie stále preč od Teba.Ubieha chvíľa, druhá, tretiaa večer, keď mi usnúť treba pred Tebou opäť stojím, Pane.Duša už kľačí, tu sa zhrozím,vidiac deň zašlý kvílim, volám:Pane, ja som sa nedal vodiť! Zmiluj sa, prosím, Pane Kriste!Zmiluj sa, odpusť moje viny!Som iba dieťa nehodné Ťa –Ty iste vieš, že chcem byť iný. Zmiluj sa, Pane, srdcom prosím.Odpusť mi viny, v ktorých stojím –Verím, že kríž Tvoj raj mi získal,v ňom budem, Pane, celkom Tvojím.

Ján Lacko – Báseň

My sme si trest zaslúžili. Zniesol ho však miesto násSpasiteľ náš, Ježiš milý, Vykupiteľ drahý náš. Ďakujeme za tú lásku, ktorou nás On miloval,keď zniesol smrť kríža ťažkú, za nás sa obetoval. Keď nám lásku preukázal, milujme Ho úprimne,nikto Mu nič nedokázal, trpel, umrel nevinne. On je naším Pánom, Vodcom, Jemu chceme vďační byť,oddať sa Mu celým srdcom, ku cti, chvále Jeho žiť.

Kristína Royová – Tak sa už rozhodnite

Tak sa už rozhodnite, komu život venovať! Nemožné je Kristu slúžiť a svet pritom milovať. Buďto necháš zvody sveta, ku Kristu sa privinieš, alebo si zvolíš rozkoš a v nej večne zahynieš. Celé srdce Ježiš žiada, bo on celé podáva. Pre toho však nieto spásy, kto pol sebe necháva. Viď tú lásku, ktorú Ježiš na kríži dokázal! Právom žiada, aby si mu celé srdce dal! On ťa volá On ťa čaká, slávu nebies chce ti dať. Rozhodni sa, neodkladaj, lebo budeš ľutovať.