Sing Halleluja to the Lord

Krestanska piesen z roku 1974 sa stala neoficialnou hymnou protestov v Honkongu v Juni a Juli v roku 2019 proti novemu zakonu o vydavani obyvatelov hongkongu do Ci-ny. Ide o obavy aj o krestanov prenasledovanych v v tejto krajine. Kedze nabozenske zhromazdenia policia nemoze tak lahko rozohnat, protestujuci spievaju krestanske piesne.

Dušan Miko: Cesta

Tá cesta žitia nášho raz rovná je, raz krivoľaká, na tom svete tak to býva, človeka na nej všeličo láka.   Tá cesta žitia nášho raz mokrá je, raz suchá, chvíle radosti na nej sú a v žiali?- Bože, vylej ducha.   Tá cesta žitia nášho raz čistá je, raz blato, bolesti duše, tela na nej sú, však zdravie mať – to zlato.   Tá cesta žitia nášho raz taká je, raz taká a ten, čo na nej pred Pánom skloní sa, toho na jej konci začiatok čaká.

Dušan Miko: Keď

Keď v žitia búrkach stojím a neviem cesty ďalej, svet okolo ma ničí, Bože – prispej mi viery pravej.   Keď srdce mám veľmi zronené a východiska nemám, mamonu svetskú nehľadám, Bože – ja vždy Teba mám.   Keď zloba ľudská ma obklopuje a hrozné úklady strojí, cítim sa sám uprostred ľudí, Bože – pri mne Tvoja láska stojí.   Keď som ako štvaná zver a číha na mňa diabol. vtedy k Tebe sa modlím, Bože – daj by som len Tvoj bol.   Keď zídem z cesty k hriechu a hľadám naspäť správny smer, ku pokániu sa navrátim, Bože – kajám sa, hriešny, to mi ver.

Spomienkové služby Božie pri 100. výročí tragickej smrti M. R. Štefánika

Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné vás pozýva na Spomienkové služby Božie pri 100. výročí tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktoré sa budú konať v evanjelickom kostole v Košariskách v sobotu 4. mája 2019 zo začiatkom o 9,30 hod. Slávnostným kazateľom bude generálny biskup Ivan Eľko. Slovenská televízia bude vysielať služby Božie v priamom prenose. Prosíme účastníkov služieb Božích, aby zaujali svoje miesta v kostole do 9,15 hod. Prílohy:  program celonárodnej spomienky, plagát – titulný obrázok, mapa s vyznačením parkovísk a prístupových ciest na       Mohylu , autobusy, vlak — Mgr. Zuzana Durcová zborová farárka Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská – Priepasné Košariská...

Dušan Miko: Lodička ECAV

Kam sa to plavíš lodička ECAV na vlnách sporov namiesto lásky. Prečo musia mať tí tvoji verní miesto radosti na čele vrásky ? Kam až doplávaš lodička ECAV k prístavu – k Bohu či neminieš cieľ? Neistá plavba i vody zradné mnohí by k cieľu po súši šiel. Zachráň nám Bože našu lodičku nech sa na žitia mori nepotopí a ak by do nej zatiekla voda nech zdvihne nás mocná ruka Tvoja a Tvoja náruč pevne uchopí.