Pomoc ľuďom vo vašom okolí

Ak chcete ponúknuť alebo požiadať o pomoc alebo sa spojiť s ľudmi vo svojom okolí v časoch novej situácie, môžete tak urobiť aj pomocou mobilnej apky a virtuálnej komunity evanjelik.sk: stačí si stiahnuť appku, vytvoriť si profil a môžete osloviť ľudí vo svojom okolí. Viac informácií tu: Nájdi evanjelikov vo svojom okolí

„Od Písma Svätého k Youtube. Evanjelium v dobe médií.“

Prednáška prof. Dr. Hansa Jürgena Luibla, profesora pre kresťanskú publicistiku z Univerzity v nemeckom Erlangene, predstavená na Teologickej konferencii ECAV na Slovensku 2. októbra 2019 v Poprade. Reformácia ako mediálna revolúcia Reformácia ako mediálna revolúcia –  to znie hrozne a bojovne. Ale existujú aj mierne revolúcie, ktoré dokážu zmeniť celý svet. A pravdepodobne sú to zmeny, ktoré nám otvárajú veľké voľné priestory. Reformačná mediálna revolúcia začína v tichosti, vianočnou piesňou Martina Luthera. „Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring’ euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel Davon ich sing´n und sagen will.“ „Anjeli z...

Národný pochod za život 2019

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa stotožňuje s manifestom Národného pochodu za život 2019. Účasťou tajomníka generálneho biskupa Borisa Mišinu na podujatí, vyjadrila ECAV súhlas s názormi a požiadavkami, ktoré pochod inicioval. Manifest prinášame v plnom znení. (zdroj: TK KBS)Manifest Národného pochodu za život 2019My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestov predchádzajúcich pochodov, ktoré sa uskutočnili 22. septembra 2013 v Košiciach a 20. septembra 2015 v Bratislave; sme sa už po tretí raz zišli, aby sme v našom hlavnom meste verejne vyjadrili presvedčenie, že:• život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po...